Hướng dẫn cài đặt Arch Linux cơ bản

Không giống như Ubuntu hay Linux Mint, Arch Linux là một bản phân phối Linux được phát hành theo dạng liên tục (Rolling release). Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần cài đặt một lần và liên tục nhận cập nhật phiên bản mới nhất. Nó cũng là một bản phân phối barebone cho phép kiểm soát hoàn toàn những gì bạn muốn cài đặt trên hệ thống của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các bước cài đặt cơ bản Arch Linux. Một điều cần lưu ý là quá trình cài đặt Arch Linux hơi phức tạp, bạn cần theo dõi cẩn thận hướng dẫn sau đây nhé.

Trước khi cài đặt Arch Linux, bạn cần tải xuống file ISO và ghi nó vào ổ USB hoặc DVD.

Bước 1. Truy cập trang tải Arch Linux theo địa chỉ dưới đây và tải file ISO (trong phần HTTP Direct Downloads).

https://www.archlinux.org/download/

Bước 2. Sử dụng một phần mềm tạo USB khởi động, tạo một USB boot.

Bước 3. Sau khi tạo xong USB boot, cắm vào máy tính và khởi động nó.

Lưu ý: Để cài đặt Arch Linux, bạn nên sử dụng mạng dây vì kết nối không dây yêu cầu nhiều cấu hình hơn không được đề cập trong hướng dẫn này.

Thiết lập ban đầu

Chọn khởi động vào Arch trong menu khởi động ban đầu, thường là tùy chọn đầu tiên. Bạn sẽ được đưa đến Command prompt đăng nhập bằng root.

Chọn Boot Arch Linux

Để bắt đầu, hãy chắc chắn rằng đồng hồ chỉ đúng giờ với lệnh sau:

timedatectl set-ntp true

Cấu hình ổ cứng

Đã đến lúc thiết lập ổ cứng của bạn. Có một vài cách để cấu hình ổ cứng, nhưng sử dụng cfdisk là cách đơn giản nhất.

cfdisk

Nếu ổ cứng chưa có bảng phân vùng, bạn sẽ được yêu cầu thiết lập một bảng. Chọn DOS mặc dù đây không phải là lựa chọn mới nhất nhưng dễ làm việc hơn.

Phân vùng ổ cứng

Tiếp theo, bạn sẽ thấy bảng phân vùng ổ cứng hoặc không gian trống được liệt kê. Nếu ổ cứng của bạn đã được phân vùng, bạn có thể bỏ qua bước này và sang bước tiếp theo. Nếu muốn phân vùng lại, hãy chọn chúng và chọn Delete ở cuối màn hình.

Chọn không gian trống bạn muốn tạo phân vùng, sau đó chọn New ở cuối màn hình, nhấn Enter. Sau đó nhập kích thước phân vùng muốn sử dụng. Lặp lại các bước này cho từng phân vùng. Nếu không chắc về kích thước phân vùng, bạn có thể tạo phân vùng 512MB cho /boot và sử dụng dung lượng còn lại của ổ đĩa cho root (/).

Khi đã hoàn tất, chọn Write từ menu dưới cùng. Nhập yes để xác nhận thay đổi. Nhấn vào q để thoát.

Bảng phân vùng

Tạo các hệ thống tập tin cho các phân vùng mới của bạn. Trên thực tế, phần này rất dễ dàng, bạn chỉ cần chạy các lệnh sau, giả sử ổ đĩa của bạn là “/dev/sda.”.

mkfs.ext4 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/sda2

Mount phân vùng

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để mount các phân vùng và bắt đầu thiết lập hệ thống. Giả sử các ổ đĩa của bạn là “/dev/sda1” và “/dev/sda2, thì thiết lập sẽ giống như thế này:

mount /dev/sda2 /mnt
mkidr /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot

Thiết lập hệ thống cơ bản

Bạn có thể chỉnh sửa danh sách mirror của CD ở đây để chọn các bản mirror tải xuống gần nhất. Thao tác này không thực sự cần thiết và có thể tốn thời gian. Nếu muốn thực hiện, hãy để các mirror gần bạn nhất trên đầu danh sách “/etc/pacman.d/mirrorlist.

Thiết lập hệ thống cơ bản

Sử dụng tiện ích pacstrap để khởi động hệ thống của bạn trên ổ đĩa mới được mount.

pacstrap /mnt base

Quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian, bạn không cần lo lắng vì Arch cơ bản sẽ tự thiết lập cho bạn. Khi hoàn tất quá trình, bạn có thể tạo file fstab của Arch. File này sẽ theo dõi các hệ thống file (phân vùng) để mount vào hệ thống.

genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Thiết lập bên trong hệ thống mới

Thiết lập bên trong hệ thống mới

Đã đến lúc chuyển sang hệ thống Arch mới bằng cách thay đổi root (chroot) vào hệ thống. Chroot là một cách để “cõng” một hệ thống Linux lên trên một hệ thống khác đang chạy. Arch có một công cụ để thực hiện quá trình này.

arch-chroot /mnt

Ngay khi nhấn Enter, dấu nhắc lệnh sẽ thay đổi để phản ánh vị trí mới của bạn trong cài đặt Arch.

Thiết lập múi giờ

Cài đặt múi giờ

Tiếp theo, bạn cần cài đặt múi giờ cho hệ thống. Bạn cần nhìn vào “/usr/share/zoneinfo” để xác định khu vực và thành phố của mình, sau đó liên kết nó với giờ địa phương của hệ thống.

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/New_York /etc/localtime

Đồng bộ hóa hệ thống của bạn với đồng hồ phần cứng.

hwclock --systohc

Thiết lập ngôn ngữ

Bạn sẽ cần thiết lập ngôn ngữ và mọi thứ khác liên quan đến nó một cách chính xác. Mở /etc/locale.gen và không ghi chú (bằng cách xóa # ở phía trước của dòng) địa điểm bạn chọn.

Chạy lệnh sau để tạo địa điểm của bạn

locale-gen

Tạo một file tại /etc/locale.conf và đặt địa điểm bạn đã chọn vào file này như ví dụ bên dưới.

LANG=en_US.UTF-8

Thiết lập mạng

Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình mạng cơ bản. Trước tiên bạn sẽ cài đặt hostname của máy tính trong /etc/hostname.

yourhostname

Cài đặt hostname

Thêm hostname vào file "/etc/hosts" để máy tính của bạn có thể liên kết với chính nó.

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
127.0.0.1 yourhostname

Cuối cùng, để có kết nối mạng khi khởi động, hãy kích hoạt dịch vụ DHCP khi khởi động.

systemctl enable dhcpcd

Thiết lập tài khoản người dùng

Từ đầu đến giờ, bạn đang làm việc như người dùng root. Để bảo mật, hãy đổi mật khẩu người dùng root bằng cách chạy lệnh passwd và nhập mật khẩu mới.

passwd

Thay đổi mật khẩu người dùng root

Tiếp theo, bạn cần tạo tài khoản người dùng sử dụng hàng ngày.

useradd -m -G users,audio,input,optical,storage,video -s /bin/bash username

Cung cấp mật khẩu mới thực hiện như đối với người dùng root nhưng cần chỉ định tên người dùng trong lệnh passwd.

passwd username

Tác vụ hệ thống

Tác vụ hệ thống

Bạn sẽ cần tạo một initramf (dòng nhập lệnh) cho hệ thống của mình để xử lý một số tác vụ phổ biến như LVM, mã hóa đĩa và RAID.

mkinitcpio -p linux

Trước khi khởi động lại, hãy cài đặt bootloader, GRUB với Pacman.

pacman -S grub

Cài đặt GRUB trên ổ cứng của bạn để nó có thể khởi động trước Arch.

grub-install --target=i386-pc /dev/sda

Cuối cùng, hãy thiết lập cấu hình của GRUB trên phân vùng "/boot".

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Khi đã xong, gõ vào exit để thoát khỏi chroot. Ngắt kết nối các phân vùng của bạn và khởi động lại vào Arch.

exit
umount -R /mnt
reboot

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 06/05/2019 09:24
54 👨 5.472
0 Bình luận
Sắp xếp theo