Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go?

Nhiều item hấp dẫn khi lên level

Trong hành trình bắt Pokemon, khi người chơi đạt được điểm XP nhất định đồng nghĩa với việc bạn sẽ được lên cấp độ mới. Việc lên hạng trong Pokemon Go sẽ giúp chúng ta nhận thêm rất nhiều lợi ích, nếu sang level 5 có thể tham gia vào Gym, hay nhận nhiều món quà hấp dẫn.

Bạn sẽ được nhận thêm những loại bóng cấp độ cao hơn để có thể tóm các loại Pokemon có điểm CP cao, thuốc dành cho hồi sinh Pokemon, Incense, Razzy Bery,... rất nhiều vật phẩm quý giá cho việc bắt Pokemon của chúng ta. Tuy nhiên, việc nhận vật phẩm khi lên cấp cũng phụ thuộc các game thủ lên cấp độ bao nhiêu. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp lại những phần thưởng mà người chơi sẽ nhận được khi lên các cấp độ khác nhau.

Level 2: nhận được 10 Poké Balls.

Level 3: có được 15 Poké Balls.

Level 4: nhận 15 Poké Balls.

Level 5: nhận được 10 Potions, 1 Incense, 10 Revives.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 6: kiếm được 15 Poké Balls, 10 Potions, 10 Revives, 1 Egg Incubator.

Level 7: nhận được 15 Poké Balls, 10 Potions, 10 Revives, 1 Incense.

Level 8: kiếm được 15 Poké Balls, 10 Potions, 5 Revives, 10 Razz Berry, 1 Lure Modulator.

Level 9: nhận được 15 Poké Balls, 10 Potions, 5 Revives, 3 Razz Berry, 1 Lucky Egg.

Level 10: có được 15 Poké Balls, 10 Super Potions, 10 Revives, 10 Razz Berry, 1 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 11: kiếm được 15 Poké Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Razz Berry.

Level 12: có 20 Great Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Razz Berry.

Level 13: kiếm được 15 Great Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Razz Berry.

Level 14: có được 15 Great Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Razz Berry.

Level 15: nhận được 15 Great Balls, 20 Hyper Potions, 10 Revives, 10 Razz Berry, 1 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 16: kiếm được 10 Great Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Razz Berry.

Level 17: kiếm được 10 Great Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Razz Berry.

Level 18: nhận được 10 Great Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Razz Berry.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 19: có được 10 Great Balls, 10 Hyper Potions, 5 Revives, 5 Razz Berry

Level 20: có 20 Ultra Balls, 20 Hyper Potions, 20 Revives, 20 Razz Berry, 2 Incense, 2 Lucky Eggs, 2 Egg Incubators, 2 Lure Modules.

Level 21: có được 10 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive , 10 Razz Berry.

Level 22: nhận được 10 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry.

Level 23: có 10 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry.

Level 24: kiếm được 15 Ultra Ball, 10 Hyper Potion, 10 Revive, 10 Razz Berry.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 25: có 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 15 Revive, 15 Razz Berry, 1 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module.

Level 26: kiếm được 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Revive, 15 Razz Berry.

Level 27: nhận được Ultra Ball X10, Max Potion x15, Revive x10, 15 Razz Berry.

Level 28: kiếm 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Revive, 15 Razz Berry.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 29: có 15 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Revive x10, 15 Razz Berry.

Level 30: nhận được 30 Ultra Ball, 20 Max Potion x20, 20 Max Revive, 30 Razz Berry, 3 Incense, 3 Lucky Egg, 3 Egg Incubator, 3 Lure Module.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 31: kiếm 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry.

Level 32: có 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry.

Level 33: kiếm được 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry.

Level 34: nhận 10 Ultra Ball, 15 Max Potion, 10 Max Revive, 15 Razz Berry.

Level 35: có 30 Ultra Ball, 20 Max Potion, 20 Max Revive, 20 Razz Berry, 2 Incense, 1 Lucky Egg, 1 Egg Incubator, 1 Lure Module.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Level 36: có 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry.

Level 37: nhận 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry.

Level 38: kiếm được 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry.

Level 39: nhận được 20 Ultra Ball, 20 Max Potion, 10 Max Revive, 20 Razz Berry.

Level 40: kiếm được 40 Ultra Ball, 40 Max Potion, 40 Max Revive, 40 Razz Berry x40, 4 Incense, 4 Lucky Egg, 4 Egg Incubator , 4 Lure Module.

phần thưởng gì khi lên cấp Pokemon Go

Chúc các bạn lên level thành công!

Thứ Sáu, 19/08/2016 22:34
31 👨 3.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo