4 cách mở Advanced Startup Options trên Windows 10

Người dùng có thể truy cập các cài đặt Startup có sẵn và các tùy chọn khôi phục (revovery)

Tùy chọn Advanced Startup Options trên Windows 10 cho phép người dùng có thể truy cập các cài đặt Startup có sẵn và các tùy chọn khôi phục (revovery).

Bằng cách điều hướng đến Advanced Startup Options, bạn có thể reset Windows 10, restore lại Windows 10, khôi phục lại Windows 10 từ một file ảnh bạn đã tạo trước đó, khắc phục các lỗi startup, mở Command Prompt để thực hiện các tùy chọn khác nhau, mở cài đặt UEFI, thay đổi cài đặt Startup....

 Advanced Startup Options

1. Mở Advanced Atartup Options bằng cách sử dụng Settings

Bước 1:

Mở ứng dụng Settings bằng cách click vào biểu tượng Settings trên Start Menu hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + I.

Mở ứng dụng Settings

Bước 2:

Trên cửa sổ Settings, click chọn Update & secutity.

chọn Update & secutity

Bước 3:

Tiếp theo click chọn Recovery. Tại mục Advanced startup, click chọn Restart now. Lúc này máy tính của bạn sẽ khởi động lại.

chọn Restart now

Bước 4:

Sau khi máy tính của bạn khởi động lại xong, bạn sẽ nhìn thấy màn hình Choose an option xuất hiện, tại đó bạn click chọn Troubleshoot.

chọn Troubleshoot

Bước 5:

Trên màn hình Troubleshoot, click chọn Advanced options để tìm truy cập tùy chọn Advanced Startup Options.

chọn Advanced options

2. Mở Advanced Startup Option từ Menu Boot

Bước 1:

Mở máy tính của bạn hoặc khởi động lại máy tính của bạn. Khi nào bạn nhìn thấy màn hình Choose an operating system, click chọn tùy chọn Change defaults or choose other options.

 chọn Change defaults or choose other options

Bước 2:

Tiếp theo trên màn hình Options, bạn click chọn tùy chọn Choose other options.

 chọn Choose other options

Bước 3:

Tiếp theo bạn sẽ nhìn thấy màn hình Choose an option. Tại đây bạn click chọn Troubleshoot.

chọn Troubleshoot

Bước 4:

Cuối cùng trên màn hình Troubleshoot, bạn click chọn Advanced options để mở Advanced Startup Options.

click chọn Advanced options

3. Mở Advanced startup options từ màn hình đăng nhập

Bước 1:

Trên màn hình đăng nhập, bạn click chọn nút Power, nhấn và giữ phím Shift sau đó click chọn tùy chọn Restart.

chọn Restart

Bước 2:

Tiếp theo trên màn hình Choose an option, click chọn Troubleshoot sau đó click chọn Advanced options để truy cập Advanced Startup Options.

4. Mở Advanced startup options từ Desktop Windows 10

Bước 1:

Mở Start Menu, sau đó click chọn nút Power.

Bước 2:

Nhấn và giữ phím Shift, sau đó click chọn Restart để khởi động lại máy tính của bạn. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy màn hình Choose an options.

chọn Restart

Bước 3:

Trên màn hình Choose an option, bạn click chọn Troubleshoot để mở màn hình Troubleshoot, tại đó bạn click chọn Advanced options để truy cập Advanced Startup Options.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 05/07/2016 10:28
3,52 👨 10.033