W3C giới thiệu bản CSS 2.1 hoàn chỉnh

Sau gần một thập niên, chuẩn CSS dành cho web đã ra mắt với đặc tả kỹ thuật chính thức.

W3C giới thiệu bản CSS 2.1 hoàn chỉnh

Tổ chức W3C (World Wide Web Consortium) đã cập nhật các đặc tính kỹ thuật phổ biến của công nghệ CSS dành cho định dạng liên quan đến vẻ “bên ngoài” của một trang web.

Đây là chuẩn được biết đến với cái tên Cascading Style Sheets (CSS - theo Wikipedia tiếng Việt là "các tập tin định kiểu theo tầng"). Sau gần một thập niên, CSS do W3C khởi xướng đã được xuất bản với phiên bản CSS 2.1 kèm với thông số kỹ thuật chính thức. Bản thử nghiệm lần đầu tiên của CSS 2.1 ra đời vào năm 2004.

CSS là kiểu ngôn ngữ dành cho web, hỗ trợ mạnh mẽ cho người dùng về cách dàn trang và thiết kế. Thêm vào đó, CSS giúp bạn có thể quản lý các trang web dễ dàng hơn. Nhưng quá trình thử nghiệm và vận hành thực tế cho thấy CSS 2.1 có thể là một nền tảng ổn định. Chuẩn này chứa một số lượng lớn định dạng các tính năng. Tất cả tính năng đã được thử nghiệm qua những cách kết hợp khác nhau.

Bộ CSS Test có thể được các nhà phát triển sử dụng để giúp các ứng dụng của họ có thể xuất các trang dạng CSS một cách chính xác. Với bản CSS 2.1 hoàn chỉnh, các nhà phát triển trang web và ứng dụng web có thể viết các tính năng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Philippe Le Hégaret, Trưởng bộ phận Interaction Domain của W3C, cho biết các trình duyệt hiện hỗ trợ nhiều đặc tính kỹ thuật cho CSS 2.1, mặc dù các nhà phát triển trình duyệt có thể tinh chỉnh một chút bản chi tiết kỹ thuật hoàn chỉnh của CSS 2.1.

Có khoảng 9.000 cuộc kiểm tra thử CSS 2.1 đều cho kết quả khá tốt. W3C hiện đang cộng tác với các nhóm chuyên gia để phát triển CSS 3, mặc dù phần lớn phiên bản mới này dựa nhiều trên CSS 2.1. Thay vì giới thiệu CSS 3 như một chuẩn đầy đủ, thì nhóm chuyên gia sẽ giới thiệu từng phần (module) và thêm từ từ vào bản CSS 2.1. Theo đó, W3C cũng vừa mới ra giới thiệu CSS Color Module Level 3, là trình giúp các nhà phát triển có thể dễ dàng xác định màu sắc cho văn bản (text), đường viền và phần nền (background).

Thứ Năm, 09/06/2011 13:15
11 👨 310
0 Bình luận
Sắp xếp theo