Vô hiệu hóa tài khoản khách trong Ubuntu

Quản Trị Mạng - Ubuntu và Linux Mint có một tài khoản dành cho các phiên sử dụng của khách (Guest Session) cho phép bất kỳ ai cũng có thể đăng nhập từ màn hình đăng nhập mà không đòi hỏi mật khẩu. Nếu muốn hạn chế truy cập vào máy tính của mình, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản khách.

Vô hiệu hóa tài khoản khách

Ubuntu không có một lựa chọn dễ dàng cho phép vô hiệu hóa tính năng này. Để vô hiệu hóa tài khoản khách, chúng ta sẽ phải chỉnh lại file lightdm.conf. Đây là file điều khiển các thiết lập cho màn hình đăng nhập.

Mở file cấu hình LightDM, sử dụng một trình biên tập văn bản bằng cách nhấn Alt + F2, gõ câu lệnh sau và nhấn Enter:

gksu gedit /etc/lightdm/lightdm,conf

lightdm.conf

Nhập mật khẩu để xem nội dung file.

thêm dòng

Thêm dòng sau vào cuối file, trong phần [SeatDefaults]:

Allow-guest=false

Lưu file sau khi thêm dòng.

lưu

Khởi động lại máy tính. Người dùng cũng có thể chạy lệnh sau trong cửa sổ lệnh để khởi động lại LightDM và áp dụng thay đổi mà không cần khởi động lại hệ thống:

Lưu ý: Câu lệnh này sẽ khởi động lại môi trường desktop giao diện đồ họa. Tất cả những chương trình đồ họa mở sẽ đóng và người dùng sẽ mất dữ liệu chưa lưu.

sudo restart lightdm

restart

Sau khi khởi động lại máy tính hoặc chạy câu lệnh trên, phiên khách sẽ biến mất trên màn hình đăng nhập.

guest session

Kích hoạt lại tài khoản khách

Để kích hoạt lại tài khoản khách, sử dụng câu lệnh:

gksu gedit /etc/lightdm.conf

và xóa dòng allow-guest=false từ file. Sau đó, lưu file và khởi động lại máy tính (hoặc sử dụng lệnh sudo restart lightdm bên trên). Tài khoản khách sẽ xuất hiện trở lại.

Thứ Tư, 04/07/2012 08:58
3,211 👨 3.331
0 Bình luận
Sắp xếp theo