Nếu thực hiện phép chia cho 0 trên một cái máy tính cơ, chuyện gì sẽ xảy ra?

Khi người dùng nhập lệnh chia cho 0 trên máy tính hiện đại, nó sẽ hiển thị luôn lỗi “không thể chia cho 0". Nhưng với một chiếc máy cơ, khi nhận được lệnh thực hiện phép tính chia cho 0, nó sẽ tự động bớt giá trị liên tục để thực hiện phép tính. Và tất nhiên, với số lần bớt tương đương với số tự nhiên thì phép tính này sẽ chẳng bao giờ là hết cả.

Hãy xem video dưới đây để thấy được máy tính cơ học đã "điên" như thế nào khi làm phép tính chia cho 0 nhé.

Xem thêm:

Thứ Ba, 30/10/2018 08:09
54 👨 1.994
0 Bình luận
Sắp xếp theo