• Toán tử Korn Shell Toán tử Korn Shell
  Bài hướng dẫn này liệt kê tất cả các toán tử có sẵn trong Korn Shell. Ở đây hầu hết các toán tử này tương tự như những gì chúng ta có trong Ngôn ngữ chương trình C.
 • Các toán tử C Shell Các toán tử C Shell
  Chương hướng dẫn này liệt kê tất cả các toán tử có sẵn trong C Shell. Ở đây, hầu hết các toán tử là tương tự như chúng ta có trong Ngôn ngữ chương trình C.
 • Các toán tử Shell cơ bản Các toán tử Shell cơ bản
  Có rất nhiều toán tử được hỗ trợ bởi mỗi Shell. Phần hướng dẫn của chúng tôi dựa trên cơ sở Shell mặc định (Bourne) vì thế chúng ta đang bàn về các toán tử của Bourne shell trong chương này.
 • Sử dụng mảng trong Shell Sử dụng mảng trong Shell
  Một biến shell là có đủ khả năng để giữ một giá trị đơn. Kiểu này của các biến được gọi là các biến scalar.
 • Các biến đặc biệt trong Unix/Linux Các biến đặc biệt trong Unix/Linux
  Chương hướng dẫn trước đã cảnh báo về sử dụng các ký tự đặc biệt trong tên biến của bạn. Điều này bởi vì những ký tự này được sử dụng trong tên các biến đặc biệt trong Unix. Những biến này được giữ cho các chức năng đặc biệt.
 • Sử dụng các biến trong Shell Sử dụng các biến trong Shell
  Một biến là một chuỗi ký tự để từ đó chúng ta gán một giá trị. Giá trị được gán có thể là một số, văn bản, tên file, thiết bị hoặc bất kỳ kiểu nào khác của dữ liệu.
 • Shell là gì? Shell là gì?
  Shell là một môi trường trong đó chúng ta có thể chạy các lệnh, các chương trình và Shell script. Có các phiên bản khác nhau của Shell, mà chỉ khác nhau từ phiên bản của hệ điều hành. Mỗi phiên bản của Shell có bộ thiết lập các lệnh và hàm được thừa nhận riêng của nó.
 • Trình soạn thảo vi trong Unix/Linux Trình soạn thảo vi trong Unix/Linux
  Có rất nhiều cách để chỉnh sửa các file trong Unix và đối với tôi, một trong những cách tốt nhất là sử dụng Bộ (Trình) soạn thảo hướng màn hình vi. Bộ soạn thảo này cho bạn có thể chỉnh sửa các dòng trong nội dung với các dòng khác trong file.
 • Các tiện ích giao tiếp mạng trong Unix/Linux Các tiện ích giao tiếp mạng trong Unix/Linux
  Khi bạn làm việc trong môi trường phân phối thì khi đó bạn cần giao tiếp với những người sử dụng từ xa và bạn cũng cần truy cập vào các thiết bị Unix từ xa.
 • Quản lý tiến trình trong Unix/Linux Quản lý tiến trình trong Unix/Linux
  Khi bạn chạy một chương trình trên hệ thống Unix, hệ thống tạo một môi trường đặc biệt cho chương trình đó. Môi trường này chứa mọi thứ cần thiết cho hệ thống chạy chương trình nếu như không có chương trình khác đang chạy trên hệ thống.
 • Filter và Pipe trong Unix/Linux Filter và Pipe trong Unix/Linux
  Bạn có thể kết nối hai lệnh với nhau để mà đầu ra của một chương trình là đầu vào của chương trình tiếp theo. Hai hoặc nhiều lệnh được kết nối trong cách này tạo thành một pipe.
 • Các tiện ích cơ bản: in, email trong Unix Các tiện ích cơ bản: in, email trong Unix
  Đến chương này, bạn đã có một vài nhận thức cơ bản về hệ thống Unix và một số lệnh cơ bản của nó. Chương này sẽ sơ qua về một số tiện ích cơ bản nhưng quan trọng trong các tiện ích của Unix mà bạn sẽ sử dụng chúng trong hoạt động thường nhật.
 • Hướng dẫn cài đặt Unix/Linux Hướng dẫn cài đặt Unix/Linux
  Một khái niệm Unix quan trọng là environment, mà được định nghĩa bởi các biến môi trường. Một số được thiết lập bởi hệ thống, số khác được thiết lập bởi bạn, bởi shell hoặc bất kỳ chương trình mà bạn tải về.
 • Quyền hạn/Chế độ truy cập file trong Unix Quyền hạn/Chế độ truy cập file trong Unix
  Quyền sở hữu file là một thành phần quan trọng của Unix mà cung cấp phương thức bảo mật để lưu giữ file. Mọi file trong Unix có các thuộc tính sau để thể hiện quyền hạn truy cập tới nó.
 • Quản lý thư mục trong Unix/Linux Quản lý thư mục trong Unix/Linux
  Một thư mục là một file mà nhiệm vụ duy nhất của nó là lưu giữ tên và các thông tin liên quan về file. Tất cả các file, có thể là file thường, đặc biệt hoặc thư mục được giữ trong các thư mục.
 • Quản lý File trong Unix/Linux Quản lý File trong Unix/Linux
  Tất cả dữ liệu trong Unix được tổ chức trong các file. Tất cả các file được tổ chức trong các thư mục. Những thư mục này được tổ chức trong một cấu trúc cây mà được gọi là hệ thống file.
 • Unix/Linux là gì? Unix/Linux là gì?
  Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng.
 • Hướng dẫn về Unix Hướng dẫn về Unix
  Đây là những kiến thức cơ bản về unix và linux dành cho những người mới làm quen với kiểu hệ điều hành này. Loạt bài hướng dẫn cơ bản của chúng tôi sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các lệnh của UNIX / Linux.