Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P12

Bạn yêu thích tìm hiểu những kiến thức xoay quanh về hệ điều hành. Nếu bạn cảm thấy chán nản khi phải đọc những bài viết dài dòng thì hãy thử qua những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng. Có rất nhiều bài trắc nghiệm hay để bạn tìm hiểu.

Xem thêm:

 • Câu 1. Giải thuật điều độ nào không làm cho tiến trình phải chờ đợi tích cực?
  • Kiểm tra và xác lập
  • Khoá trong
  • Semaphore
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 2. Các tham số trong file win.ini, config.sys minh hoạ cho nguyên lí nào?
  • Nguyên lý phủ chức năng
  • Nguyên lí giá trị chuẩn
  • Nguyên lí bảng tham số điều khiển
 • Câu 3. Lớp giải thuật phòng ngừa thường áp dụng với những hệ thống:
  • Vừa và nhỏ
  • Tổn thất khi xảy ra nhỏ
  • Xuất hiện ít bế tắc
  • Xuất hiện nhiều bế tắc
 • Câu 4. Phát biểu về bộ nhớ của IBM PC: “Một chương trình được quyền truy nhập tới chương trình và dữ liệu của chương trình bằng hoặc kém ưu tiên hơn”
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 5. Đặc điểm nào không phải là của cấu trúc chương trình overlay:
  • Phân phối bộ nhớ theo sơ đồ tĩnh
  • Tiết kiệm bộ nhớ
  • Module ở lớp thứ i được gọi bởi module ở lớp thứ i-1
  • Tại một thời điểm có nhiều hơn n module trong bộ nhớ (n là số lượng lớp)
 • Câu 6. Đặc điểm nào không phải là của cấu trúc chương trình tuyến tính:
  • Không tốn bộ nhớ khi thực hiện
  • Thời gian thực hiện tối thiểu
  • Lưu động cao
  • Không dùng chung module
 • Câu 7. Để các tiến trình chia sẻ CPU một cách công bằng, không có tiến trình nào phải chờ đợi vô hạn để được cấp CPU, hệ điều hành dùng thành phần nào để giải quyết vấn đề này:
  • Bộ điều phối 
  • Khối quản lí tiến trình
  • Khối quản lí tài nguyên
  • Bộ phân phối
 • Câu 8. BitDiskError = 1 khi không có lỗi truy cập đĩa ở lần truy cập cuối cùng:
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 9. Chức năng nào không phải của FAT:
  • Quản lí truy cập file
  • Quản lí bộ nhớ tự do trên đĩa
  • Quản lí bộ nhớ phân phối cho từng file
  • Quản lí bộ nhớ kém chất lượng
 • Câu 10. Cấu trúc thư mục cây là của hệ thống nào?
  • MS-DOS
  • UNIX
  • IBM OS
  • A và C là đúng 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 10/11/2018 09:59
3,33 👨 1.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo