HTML editor online

Trình soạn thảo HTML trực tuyến từ Liveweave giúp các bạn dễ dàng viết code HTML, thực thi và xem kết quả ngay trên trình duyệt mà không cần lưu lại thành file .htm rồi mở với trình duyệt, hay cài thêm các trình biên dịch HTML vào máy tính.

Online HTML Editor hỗ trợ HTML5, khi bạn gõ thẻ mở tự động sinh thẻ đóng, có thể phát hiện các lỗi liên quan đến cú pháp ngay khi đang soạn thảo với biểu tượng ô vuông có dấu X ngay trên dòng code lỗi, tô màu code... và chạy ngay khi đang code bằng cách nhấp vào Preview.

Hy vọng với trình biên dịch HTML5 online này việc học HTML của các bạn sẽ dễ dàng hơn.