Thiết lập desktop đồ họa từ xa trên Linux

Quản trị mạngHai công nghệ phổ biến cho việc chạy các desktop đồ họa từ xa đó là: Virtual Network Computing (VNC) và Remote Desktop Protocol (RDP). VNC sử dụng giao thức Remote FrameBuffer (RFB). Đây là một nền tảng độc lập và có nhiều ứng dụng máy chủ và máy khách mã nguồn mở cho Linux, Windows lẫn Mac OS X. RDP được phát triển bởi Microsoft và là giao thức desktop từ xa được sử dụng mặc định trong Windows.

Nhìn thoáng qua, việc sử dụng VNC có một số lợi ích từ việc mã nguồn mở, nền tảng độc lập và một số ưu điểm khác. Tuy nhiên RDP mới là giải pháp tốt nhất, thậm chí trên các máy tính Linux, nếu tổ chức của bạn chủ yếu sử dụng các sản phẩm của Microsoft. Việc cài đặt máy chủ RDP hoặc máy khách trên các máy tính Linux dễ dàng hơn rất nhiều so với việc triển khai các máy chủ VNC và máy khách trên toàn bộ các máy tính Windows.

Chính vì vậy trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng RDP trong Linux. Chúng ta sẽ đi cài đặt máy chủ RDP để người dùng Windows có thể sử dụng máy khách Remote Desktop Connection thực hiện kết nối từ xa. Sau đó sẽ cài đặt máy khách RDP để người dùng Linux có thể kết nối từ xa với các máy tính Windows hoặc Linux khác.

Thiết lập máy chủ xrdp

Với máy chủ, chúng ta sử dụng máy chủ xrdp mã nguồn mở. Cần lưu ý rằng người dùng từ xa sẽ không thấy bất cứ ứng dụng nào hoặc cửa sổ nào được mở trên desktop. Mà chỉ thấy những gì xuất hiện như một desktop mới. Nếu muốn truy cập vào một phiên desktop, bạn có thể download và sử dụng x0vncserver.

Đầu tiên, tìm kiếm các gói phần mềm của phân phối Linux cho xrdp và cài đặt nó lẫn các dependency với bộ quản lý gói phần mềm. Cách khác là bạn có thể download và tự mình tạo một cài đặt.

Khi cài đặt xrdp, chương trình sẽ tự động sẵn sàng kết nối cho các máy khách. Mặc dù vậy, nếu muốn cài đặt một tường lửa trên máy tính Linux, bạn cần bảo đảm cổng TCP 3389 được cho phép. Để kết nối từ bên ngoài subnet đến cổng TCP 3389 trên các router của bạn.

Nếu muốn kích hoạt các kết nối từ xa thông qua Internet tới nhiều máy tính trên cùng một mạng, bạn cần phải thay đổi cổng được sử dụng bởi máy chủ xrdp cho tất cả máy tính của mình. Nếu các máy tính Windows đang accepting các kết nối từ xa, bạn cũng cần phải chỉnh sửa các cổng cho các máy tính này. Người dùng từ xa có thể chỉ định số cổng cho một máy tính nào đó mà họ muốn kết nối với, vì vậy router sẽ biết máy tính nào chuyển tiếp kết nối đến. Không quên mở các cổng mà bạn gán với tường lửa được cài đặt trên máy host. Khi gán cổng, bạn có thể bắt đầu tại cổng 3389 mặc định và tiếp tục trên các cổng 3390, 3391,…

Để thay đổi cổng mặc định của xrdp, mở file /etc/xrdp/xrdp.ini với tư cách root, chỉnh sửa mục port trong phần Global, sau đó khởi động lại xrdp bằng lệnh: /etc/init.d/xrdp restart. Microsoft cũng cung cấp một phương pháp hack registry để thay đổi cổng mặc định được sử dụng bởi Windows.

Một phương pháp khác nhằm hỗ trợ các kết nối RDP cho nhiều máy tính là cài đặt máy chủ xrdp trên một máy tính Linux (với cổng mặc định), sau đó cài đặt máy chủ VNC trên các máy tính khác trong mạng cục bộ, tất cả với cổng VNC mặc định. Khi người dùng từ xa kết nối thông qua RDP, họ sẽ thấy màn hình xrdp, nơi có thể chỉ định IP cục bộ của một máy tính nào đó để kết nối thông qua VNC. Điều này có nghĩa chỉ có một cổng được mở đối với Internet, đây là cổng được cấu hình trên router.

Lúc này người dùng có thể kết nối. Họ có thể sử dụng chương trình Remote Desktop Connection của Microsoft trong Windows hoặc rdesktop và tsclient trong Linux, thứ mà chúng ta sẽ đi cài đặt trong phần dưới.

Người dùng có thể chỉ định số cổng mong muốn (máy tính) bằng cách nhập vào dấu hai chấm và số cổng sau địa chỉ IP hoặc tên miền. Ví dụ như 192.168.0.100:3390. Nếu bạn chưa cài đặt các cổng thông dụng hoặc để kết nối đến một kết nối bằng cổng mặc định 3389, khi đó chỉ cần nhập vào địa chỉ IP hoặc miền, bỏ qua dấu hai chấm và số cổng.

Khi kết nối thông qua RDP, người dùng sẽ thấy màn hình đăng nhập của xrdp. Sau đó nhập username và password của tài khoản người dùng vào máy tính Linux. Nếu đã cài đặt các máy chủ desktop từ xa khác trên cùng mạng cục bộ thì bạn có thể kết nối đến chúng bằng cách chọn Modules khác.

Thiết lập máy khách rdesktop bằng tsclient frontend

Nếu muốn người dùng Linux có thể kết nối, bạn phải cài đặt một máy khách RDP, chẳng hạn như rdesktop. Sau đó cũng có thể cài đặt GUI chẳng hạn như tsclient. Tìm các gói phần mềm của phân phối Linux và cài đặt. Khi đã cài đặt xong các phần mềm này, bạn có thể mở và kết nối với ứng dụng Terminal Server Client. Cần đánh vào địa chỉ IP và tên miền của kết nối và có thể nhập vào dấu hai chấm và số cổng giống như trường hợp đối với máy khách Microsoft.

Nếu cần thêm sự trợ giúp, bạn có thể tham khảo một số website về xrdp, rdesktoptsclient. Thêm vào đó cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin về các trang man thông qua Terminal trong Linux:

  • man xrdp
  • man rdesktop
  • man tsclient
Thứ Bảy, 07/07/2018 09:38
31 👨 2.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo