Tạo và sử dụng Template trong Outlook 2010

Quản Trị Mạng - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số thao tác cơ bản để tạo và sử dụng Template trong ứng dụng Microsoft Outlook 2010. Để bắt đầu, các bạn hãy tạo mới 1 email bất kỳ:

Tạo và sử dụng Template trong Outlook 2010

Và soạn thảo như bình thường:

Tạo và sử dụng Template trong Outlook 2010

Sau đó, thay vì việc gửi đi thì các bạn nhấn menu File > Save As, và chọn tiếp Outlook Template tại phần Save as Type:

Tạo và sử dụng Template trong Outlook 2010

Đặt tên cho template và nhấn nút Save:

Tạo và sử dụng Template trong Outlook 2010

Và từ lần sử dụng tiếp theo, chúng ta chỉ cần mở trực tiếp file *.oft này từ cửa sổ Explorer và thay đổi thông tin trong đó sau cho phù hợp:

Tạo và sử dụng Template trong Outlook 2010

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 22/07/2015 11:56
2,33 👨 13.587
0 Bình luận
Sắp xếp theo