Sundar Pichai đứng đầu hầu hết dự án quan trọng của Google

Gần đây, Larry Page đã tăng cường sự ảnh hưởng của Sundar Pichai tại Google khi giao cho ông đứng đầu hầu hết các dự án quan trọng nhất của công ty.

>>> Sundar Pichai bác tin đồn Google từng cạnh tranh với Facebook trong việc mua lại WhatsApp.

>>> Pichai nhấn mạnh rằng Google "tiến bộ nhanh hơn so với chu kỳ phát hành hệ điều hành điển hình"

Sundar Pichai đứng đầu hầu hết dự án quan trọng của Google

Nhiều thay đổi đang diễn ra trong cơ cấu nhân sự của Google với sự gia tăng quyền lực của Sundar Pichai. Cụ thể, Giám đốc điều hành Larry Page của công ty đã bổ nhiệm Sundar Pichai vào vị trí lãnh đạo hầu hết các dự án quan trọng của Google. Điều này đồng nghĩa với việc Sundar Pichai sẽ quản lí tất cả các sản phẩm của Google trừ YouTube vẫn chịu sự phụ trách của CEO Susan Wojcicki.

Đây được xem là một bước tiến lớn của Pichai, người trước đây đứng đầu các dự án Android, Chrome và Google Apps và bây giờ ông cũng chịu trách nhiệm thêm cho Search, Maps, Google+ và cả bộ phận quảng cáo, thương mại của công ty. Với động thái này, 6 Giám độc điều hành phụ trách các dự án thuộc sự quản lí của Pichai sẽ báo cáo trực tiếp cho ông thay vì Larry Page như trước kia.

Pichai gắn bó với Google từ năm 2004 nhưng sự ảnh hưởng của ông tại công ty này chỉ tăng trưởng nhanh trong vòng 2 năm qua. Ông bắt đầu công việc tại Google với vị trí quản lí đội ngũ phát triển Chrome và Google Apps và bây giờ đã nắm hầu như toàn bộ các sản phẩm quan trọng của Google.

Larry Page cho biết những thay đổi này sẽ giúp tạo ra sự quản lí tập trung hơn nhưng có lẽ ông cũng muốn giảm tải bớt số lượng công việc mà mình đang phải giải quyết hiện nay. Hiện nay, Page sẽ quản lí trực tiếp 7 sản phẩm và chủ yếu tập trung vào phụ trách kinh doanh, tài chính, kinh doanh của công ty. Nói cách khác, Pichai sẽ tập trung quản lí các sản phẩm, Page tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và các dự án mang tầm vĩ mô của công ty.

Thứ Hai, 27/10/2014 08:20
31 👨 120
0 Bình luận
Sắp xếp theo