Thủ thuật Photoshop như chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop, tách hình nền, xóa đối tượng thừa trong ảnh, ghép ảnh bằng Photoshop,... sẽ có trong chuyên mục Photoshop này của Quantrimang.com.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Photoshop online để chỉnh sửa ảnh online ngay trên trình duyệt mà không cần cài phần mềm phức tạp.

  • Cách chọn tất cả các màu sắc giống nhau trong Photoshop Cách chọn tất cả các màu sắc giống nhau trong Photoshop
    Công cụ Select của Photoshop khá mạnh mẽ và có một số tính năng AI, giúp người dùng thực hiện các lựa chọn thông minh như chỉ chọn đối tượng của hình ảnh hoặc một khu vực cụ thể của ảnh. Bạn có thể sử dụng công cụ Select của Photoshop để chọn tất cả các pixel của một màu cụ thể trong hình ảnh, giúp bạn dễ dàng thực hiện các thay đổi.
  • Cách xóa một người khỏi ảnh bằng Photoshop Cách xóa một người khỏi ảnh bằng Photoshop
    Có nhiều cách thú vị để sử dụng Photoshop khi chỉnh sửa hình ảnh. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Photoshop để xóa người nào đó khỏi một trong những bức ảnh của bạn.