100 câu hỏi điểm liệt thi lái xe ô tô - Phần cuối

Trong bộ câu hỏi ôn thi sát hạch lái xe ô tô mới được ban hành, 600 câu hỏi ôn thi sẽ có 100 câu hỏi được xếp vào loại điểm liệt. Nghĩa là người học chỉ cần là trả lời sai 1 câu hỏi đó, hoặc chưa nhấn phương án chọn thì toàn bộ bài thi lý thuyết đều sẽ bị đánh trượt và không có kết quả. Phần cuối trong bộ câu hỏi 100 điểm liệt này sẽ về bài tập sa hình, và chỉ có 1 phương án chọn lựa.

100 câu hỏi điểm liệt sa hình

 • Câu hỏi 1: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  Câu hỏi 1: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  • 1. Xe con.
  • 2.  Xe tải.
 • Câu 2: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
  Câu 2: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
  • 1.  Xe mô tô
  • 2. Xe ô tô con 
 • Câu 3: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
  Câu 3: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
  • 1. Xe mô tô
  • 2. Xe cứu thương. 
 • Câu 4: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
  Câu 4: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
  • 1. Xe công an 
  • 2. Xe chữa cháy. 
 • Câu 5: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
  Câu 5: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
  • 1. Xe công an.
  • 2. Xe quân sự. 
 • Câu 6: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?
  Câu 6: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?
  • 1. Không đúng.
  • 2. Đúng.
 • Câu 7: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?
  Câu 7: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?
  • 1. Không.
  • 2. Vi phạm. 
 • Câu 8: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  Câu 8: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  • 1. Xe khách.
  • 2. Xe tải.
 • Câu 9: Xe đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?
  Câu 9: Xe đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?
  • 1 Có vi phạm.
  • 2. Không vi phạm. 
 • Câu 10: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
  Câu 10: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
  • 1. Xe khách.
  • 2. Mô tô.
  • 3. Xe con.
  • 4. Xe con và mô tô.
 • Câu 11: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?
  Câu 11: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?
  • 1. Cho phép.
  • 2. Không được phép. 
 • Câu hỏi 12: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?
  • 1. Xe A.
  • 2. Xe B.
 • Câu 13: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?
  Câu 13: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?
  • 1. Không vi phạm.
  • 2. Vi phạm.
 • Câu 14: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?
  Câu 14: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?
  • 1 Được vượt.
  • 2. Cấm vượt. 
 • Câu hỏi 15: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  Câu hỏi 15: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  • 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.
  • 2. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.
  • 3. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.
 • Câu 16: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  Câu 16: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  • 1. Nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp.
  • 2. Nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách.
  • 3. Nhường đường cho xe đạp và xe khách.
 • Câu 17: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  Câu 17: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  • 1. Xe đi ngược chiều.
  • 2. Xe của bạn.
 • Câu 18: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?
  Câu 18: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?
  • 1. Tăng tốc độ, chuyển sang làn đường bên trái để vượt.
  • 2. Không được vượt những người đi xe đạp.
 • Câu 19: Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?
  Câu 19: Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?
  • 1. Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp.
  • 2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi tiếp.
  • 3. Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường.
 • Câu hỏi 20: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  Câu hỏi 20: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  • 1. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên phải.
  • 2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp.
  • 3. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên trái.
 • Câu hỏi 21: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  Câu hỏi 21: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  • 1. Bật tín hiệu xin chuyển làn đường sang trái để vượt xe tải.
  • 2. Phanh xe giảm tốc độ chờ xe tải phía trước chuyển làn đường.
  • 3. Bấm còi báo hiệu và vượt qua xe tải trên làn đường của mình.
 • Câu hỏi 22: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  Câu hỏi 22: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
  • 1. Xe con.
  • 2.  Xe của bạn.
 • Câu hỏi 23: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  Câu hỏi 23: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  • 1. Tăng tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
  • 2. Giảm tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.
  • 3. Giảm tốc độ, để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.
 • Câu hỏi 24: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  Câu hỏi 24: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
  • 1. Tăng tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
  • 2. Giảm tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái.
  • 3. Giảm tốc độ cho xe đi sát phần đường bên phải.
 • Câu hỏi 25: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?
  Câu hỏi 25: Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?
  • 1. Xe con.
  • 2. Xe mô tô.
  • 3. Cả 2 xe đều sai.
 • Câu hỏi 26: Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?
  • 1. Hướng 1.
  • 2. Hướng 2.
  • 3. Cả hai hướng đều được.
 • Câu hỏi 27: Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?
  • 1. Bật đèn chiếu xa, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.
  • 2. Giữ nguyên đèn chiếu gần, giảm tốc độ, đi sau xe phía trước.
  • 3. Giữ nguyên đèn chiếu gần, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều.
 • Câu hỏi 28: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đứng quy tắc giao thông?
  • 1. Quan sát nếu thấy không có tầu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt.
  • 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
  • 3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.
 • Câu hỏi 29: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?
  Câu hỏi 29: Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?
  • 1. Sai. 
  • 2. Đúng.
 • Câu hỏi 30: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?
  • 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp.
  • 2. Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi.
  • 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.
Thứ Bảy, 15/02/2020 21:49
3,54 👨 1.301
0 Bình luận
Sắp xếp theo