Macromedia Flash - Xoay tròn đối tượng

Bài tập này sẽ hướng dẫn bạn cách xoay tròn đối tượng bằng cách sử dụng Action Script trong Flash 8. Bài này có thể sử dụng cùng movie của bài trước tôi đã hướng dẫn.

Bước 1

Download file nguồn của bài tập trước.

Bước 2

Chọn frame đầu tiên của layer Action, mở Action Script Panel (F9), xóa script đang có sẵn (Ctrl + A + Delete)

Bước 3

Khi Action Script Panel vẫn đang mở, đưa vào đoạn script sau

ButtonIncrease.onRelease = function():Void {
star._rotation += 10;
};


Bước 4

Tiếp tục đưa vào đoạn script sau

ButtonDecrease.onRelease = function():Void {
star._rotation -= 10;
};

Kiểm tra lại file chạy (Ctrl + Enter). Download file nguồn tại đây.Thứ Hai, 14/05/2007 14:03
51 👨 4.588
0 Bình luận
Sắp xếp theo