Macromedia Flash - Trình diễn văn bản trong Flash

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách làm cách nào để tạo trình diễn văn bản trong flash sử dụng một số thủ thuật flash đặc biệt. Với việc trình diễn văn bản này bạn cũng có thể dùng cho một số web banner, header...

Bước 1

Tạo một tài liệu flash mới. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J trên bàn phím (Document Properties) và thiết đặt kích cỡ tài liệu tương thích. Chọn màu bất kì làm màu nền cho tài liệu. Thiết đặt frame rate của Flash movie này là 32 và nhấn OK.

Bước 2

Gọi layer hiện tại là txt1. Nhấn kép vào tên mặc định (Layer 1) để thay đổi. Nhấn Enter khi bạn đã gõ vào tên mới.

Bước 3

Chọn Text Tool (A), chọn font và size tùy ý... và gõ vào một đoạn văn bản bất kì trên vùng làm việc của file flash.

Bước 4

Trong khi đoạn văn bản vẫn được chọn, nhấn phím F8 trên bàn phím (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang Movie Clip Symbol.

Bước 5

Bây giờ nhấn vào frame 15, 80 và 95 và nhấn lần lượt phím F6 trên bàn phím

Bước 6

Trong khi bạn vẫn ở frame 95, chọn Selection Tool (V) và nhấn một lần vào đoạn văn bản để chọn nó. Sau đó vào Properties Panel (Ctrl + F3) phía dưới stage. Sau đó chọn thẻ Filters ở phía bên trái, nhấn vào biểu tượng dấu cộng và chọn Blur. Thực hiện các thay đổi như sau:

Sau đó, chọn thẻ Properties. Ở bên phải, bạn sẽ thấy menu Color. Chọn Alpha trong nó và đặt nó là 0%.

Bước 7

Bây giờ chọn frame 80 và vào Properties Panel (Ctrl + F3). Sau đó, với Tween chọn Motion và với Ease đặt là -100. Như bức hình dưới đây:

Bước 8

Bây giờ trở lại frame đầu tiên và lặp lại các bước 6, 7, 8. Chỉ có một sự khác nhau duy nhất là bạn sẽ đặt cho frame 1 Ease thành +100. Như hình dưới đây:

Bước 9

Tạo một layer mới trên layer txt1 và đặt tên nó là txt2

Bước 10

Nhấn vào frame 90, 105, 170 và 185 của layer txt2 và lần lượt nhấn phím F6.

Bước 11

Trong khi bạn vẫn ở frame 185, lặp lại bước 6.

Bước 12

Bây giờ trở lại frame 170 và lặp lại bước 7.

Bước 13

Bây giờ chọn frame 90 và lặp lại bước 8.

Tất cả đã hoàn tất. Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 19/07/2019 17:25
3,73 👨 7.192
0 Bình luận
Sắp xếp theo