Macromedia Flash - Biểu tượng nâng cao trong menu flash

Đây là bài tập sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo được một menu flash nâng cao bằng cách sử dụng các biểu tượng (icon) và Action Script trong Flash 8. Bạn có thể sử dụng menu dưới đây cho bất cứ website nào của bạn.

Bước 1

Tạo một file flash mới, chọn Modify > Document (Ctrl + J) và thiết lập Width là 370, Height là 100px. Frame rate set là 30fps (Frames per Second).

Bước 2

Thêm vào một layer mới với tên là icons. Sau đó tạo 5 icons để miêu tả cho các biểu tượng menu của bạn. Bạn có thể download các biểu tượng của tôi.

Bước 3

Chọn biểu tượng đầu tiên đã tạo, nhấn F8 (Convert to Symbol) và chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip.

Bước 4

Mở Properties Panel (Ctrl + F3), tại phần nhập vào icon1 như hình dưới.

Bước 5

Click đúp vào Movie Clip vừa tạo (icon) hoặc kích chuột phải chọn Edit in Place.

Bước 6

Lựa chọn chỉ phần này (hình dưới) của biểu tượng

Và nhấn Ctrl + X (Cut)

Bước 7

Thêm vào một layer mới, chọn nó và nhấn Ctrl + Shift + V (Paste in Place)

Bước 8

Vẫn chọn phần biểu tượng trên, nhấn F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip.

Bước 9

Chọn frame 10 và nhấn F6 (Keyframe)

Bước 10

Chọn công cụ Free Transorm Tool (Q) và tăng phần này lên một chút. Xem hình dưới.

Sau đó, khi vẫn chọn phần Movie Clip vừa tạo (một phần của biểu tượng), mở Properties Panel (Ctrl + F3), dưới Color chọn Alpha và thiết lập là 42%.

Bước 11

Lại chọn frame 10, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào script sau:

stop();

Bước 12

Trở lại frame1, mở Properties Panel (Ctrl + F3), dưới phần Tween chọn MotionRotate thì chọn CW.

Bước 13

Chọn layer 1 và nhấn F6 (Keyframe) 10 lần tại các frame liên tiếp.

Bước 14

Chọn các frame chẵn (2, 4, 6, 8) và nhấn phím Delete trên bàn phím.

Bước 15

Trở lại scene chính (Scene 1), sau đó thêm một layer mới với tên là Invisble Buttons.

Bước 16

Tạo Invisible Button cho biểu tượng đầu tiên như hình dưới.

Bước 17

Vẫn chọn Invisible Button, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn script sau:

on (rollOver) {
_root.mouse_over_icon1 = true;
}

on (rollOut) {
_root.mouse_over_icon1 = fstartlse;
}

on (release){
getURL("https://quantrimang.com/", "blank");

}

Bước 18

Thêm một layer mới với tên Action Script. Chọn frame đầu tiên và đưa đoạn script sau vào Action Script Panel (F9)

_root.icon1.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_icon1) {
_root.icon1.nextFrame();
} else {
_root.icon1.prevFrame();
}
};

Vậy là bạn đã hoàn thành icon đầu tiên rồi. Hãy lặp lại các bước trên cho các biểu tượng còn lại trong menu nhé. Chúc bạn thành công và có thể download file nguồn tại đây nếu bạn chưa có thời gian thực hành.

Thứ Sáu, 09/09/2016 13:40
32 👨 4.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo