Xây dựng Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam

Từ 2012, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) sẽ xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (Vietnam eBiz Index) - nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011 - 2015.

Xây dựng Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam

Chỉ số Vietnam eBiz Index sẽ là cơ sở để đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng TMĐT của các địa phương, so sánh sự tiến triển giữa các năm cũng như hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương.

Dự kiến tháng 7/2012, VECOM sẽ họp báo giới thiệu về Chương trình xây dựng Chỉ số TMĐT Việt Nam và khai trương trang thông tin điện tử của Chương trình.

Hoạt động điều tra khảo sát tình hình ứng dụng TMĐT được tiến hành từ tháng 7 đến 8/2012 đối với hàng nghìn doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành.

Báo cáo Chỉ số TMĐT 2012 sẽ được xây dựng trong tháng 10/2012 để tháng 11 chính thức công bố ra cộng đồng.

Xây dựng Chỉ số TMĐT là một trong những giải pháp được đề ra trong Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011 – 2015, trong đó có mục tiêu tới năm 2015, TMĐT được sử dụng phổ biến và đạt mức tiên tiến như các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc xây dựng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) được Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT phối hợp với Hội Tin học Việt Nam triển khai trong nhiều năm qua như là một nguồn dữ liệu quan trọng làm sở cứ để đánh giá hiện trạng phát triển ứng dụng CNTT-TT, đồng thời là cơ sở nâng cao tính chính xác, hiệu quả của việc xây dựng các kế hoạch, chính sách phát triển CNTT-TT của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Ngoài bộ chỉ số chung Vietnam ICT Index vừa nêu, tính đến nay, Bộ Công Thương là bộ thứ 4 tại Việt Nam tự xây dựng chỉ số sẵn sàng phát triển ứng dụng CNTT-TT cho ngành mình, sau Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.

Thứ Sáu, 15/06/2012 08:25
310 👨 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo