Tự động xoá sạch Temporary Internet Files

Thư mục “Temporary Internet Files” là nơi để lưu trữ tạm thời nội dung các trang web mà bạn đã duyệt qua bằng Internet Explorer. Nhờ đó, bạn sẽ truy cập được nhanh hơn nếu bạn đã truy cập vào trang web này trước đó rồi. Hoặc bạn cũng có thể xem ngoại tuyến (offline) các trang web mà bạn đã duyệt qua mà không cần phải kết nối vào mạng Internet.

Lâu ngày thì thư mục “Temporary Internet Files” sẽ có dung lượng lớn dần lên. Và bạn có thể xoá các file tạm trong thư mục “Temporary Internet Files” bằng cách: Từ cửa sổ Internet Explorer, bạn vào menu Tools > Internet Options... > tab General. Trong mục “Temporary Internet files”, bạn bấm vào mục “Delete Cookies...” rồi bấm nút OK, tiếp theo bạn bấm vào mục “Delete Files...” rồi cũng chọn nút OK. Sau cùng, bạn bấm nút OK.

Nếu bạn muốn thư mục “Temporary Internet Files” được tự động xoá mỗi khi bạn đóng lại trình duyệt Internet Explorer thì bạn làm như sau: Từ cửa sổ Internet Explorer, bạn bấm vào menu Tools > Internet Options... rồi chọn tab Advanced. Trong danh sách “Settings”, bạn tìm đến mục “Security” rồi bấm chọn dòng “Empty Temporary Internet Files folder when browser is closed”. Bấm nút OK để hoàn thành.

Thứ Sáu, 10/06/2005 10:06
3,36 👨 10.932
0 Bình luận
Sắp xếp theo