Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P6

Hệ điều hành là một phần mềm quan trọng và cần thiết cho bất cứ thiết bị di động hay laptop. Để giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này, bài trắc nghiệm dưới đây Quản trị mạng đã tổng hợp và gửi đến bạn.

Xem thêm:

 • Câu 1. Kích thước một phần tử trong FAT32 là:
  • 16B
  • 32B
  • 32b
  • 16b
 • Câu 2. Hệ thống quản lí file bao gồm hệ thống truy nhập mức logic và hệ thống truy nhập mức vật lý?
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 3. Chức năng chính của hệ điều hành:
  • Quản lí tài nguyên và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.
  • Khai thác chức năng của phần cứng máy tính
  • Điều hành hệ thống và giúp cho người sử dụng khai thác chức năng của phần cứng máy tính dễ dàng hơn, hiệu quả hơn
  • Quản lí bộ nhớ, quản lí tập tin, quản lí tiến trình
 • Câu 4. Tiến trình (process) là gì?
  • Chương trình lưu trong đĩa
  • Chương trình
  • Chương trình đang thực hiện
  • Cả 3 đều sai
 • Câu 5. Tuyến (thread) là gì?
  • Đơn vị xử lí cơ bản của hệ thống, bao gồm mã code, con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và stack
  • Đơn vị chương trình của tiến trình bao gồm mã code
  • Là thành phần của tiến trình xử lí mã code của tiến trình
  • Cả 3 đáp án đều đúng
 • Câu 6. Phương pháp dự báo và tránh tắc nghẽn thường được áp dụng với hệ thống có đặc điểm nào?
  • Xác suất xảy ra tắc nghẽn lớn, tổn thất do tắc nghẽn gây nên lớn
  • Xác suất xảy ra tắc nghẽn nhỏ, tổn thất do tắc nghẽn gây nên lớn
  • Xác suất xảy ra tắc nghẽn lớn, tổn thất do tắc nghẽn gây nên nhỏ
  • Xác suất xảy ra tắc nghẽn nhỏ, tổn thất do tắc nghẽn gây nên nhỏ
 • Câu 7. Hệ điều hành là gì?
  • Là hệ thống chương trình với các chức năng giám sát, điều khiển việc thực hiện của các chương trình, quản lí và phân chia tài nguyên sao cho việc khai thác chức năng hệ thống hiệu quả và thuận lợi.
  • Là một hệ thống mô hình hoá, mô phỏng hoạt động của máy tính, của người sử dụng và của lập trình viên, hoạt động trong chế độ thoại nhằm tạo môi trường khai thác thuận lợi hệ thống máy tính và quản lí tối ưu tài nguyên.
  • Là một chương trình đóng vai trò như một giao diện giữa người sử dụng và phần cứng máy tính, điều khiển việc thực hiện của tất cả các loại chương trình.
  • Cả 3 đáp án trên 
 • Câu 8. Lời gọi hệ thống (system calls) là:
  • Là môi trường giao tiếp giữa chương trình của người sử dụng và hệ điều hành
  • Là môi trường giao tiếp giữa phần cứng và hệ điều hành
  • Là môi trường giao tiếp giữa chương trình và phần cứng
  • Cả 3 đáp án trên 
 • Câu 9. Thành phần nào không phải là thành phần của hệ điều hành?
  • Chương trình quản lí truy nhập file
  • Chương trình điều khiển thiết bị
  • Chương trình lập lịch cho tiến trình
  • Chương trình quản lí bộ nhớ tự do
 • Câu 10. Hệ điều hành là hệ thống chương trình bao trùm lên máy tính vật lí tạo ra máy logic với những tài nguyên và khả năng mới” là cách nhìn của:
  • Người quản lí
  • Người sử dụng
  • Người lập trình hệ thống
  • Nhà kĩ thuật
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 31/10/2018 08:17
4,84 👨 10.618
0 Bình luận
Sắp xếp theo