Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về hệ điều hành dưới đây của Quản trị mạng hy vọng sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

 • Câu 1. Chữ kí của hệ điều hành Windows là:
  • 11BB
  • AB54
  • 14AD
  • 55AA
 • Câu 2. Kích thước Cluster có thể thay đổi:
  • Sai 
  • Đúng 
 • Câu 3. Kích thước của một phần tử Root là:
  • 32B
  • 64B
  • 48B
  • 16B
 • Câu 4. Sự khác nhau giữa FAT12, FAT16, FAT32 là:
  • Kích thước của phần tử FAT
  • Kích thước của đĩa
  • Kích thước của cluster
  • Kích thước lớn nhất có thể quản lí
 • Câu 5. Kích thước để quản lí một phân vùng chính trong Master Boot là:
  • 16B
  • 32B
  • 128B
  • 64B
 • Câu 6. Theo chuẩn IDE, trên track thường có bao nhiêu sector?
  • 127
  • 63
  • 15
  • 31
 • Câu 7. Lưu trữ thông tin về danh sách các cluster của file là:
  • Cluster Table
  • Root
  • Data area
  • FAT
 • Câu 8. Lưu trữ thông tin về các phân vùng chính là:
  • Root
  • Master Boot
  • Boot Sector
  • Sector Boot
 • Câu 9. Để đọc dữ liệu của file thì thứ tự truy nhập là:
  • Fat-Data
  • Root-Data
  • Root-Fat-Data
  • Fat-Root-Data
 • Câu 10. Số lượng phần tử của Root được lưu trữ ở:
  • Data area
  • Fat
  • Root
  • Boot Sector
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng không tồi 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 27/10/2018 10:52
3,73 👨 6.443
0 Bình luận
Sắp xếp theo