Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P4

Hệ điều hành là một thuật ngữ không còn quá xa lạ với người dùng trên các thiết bị di động hoặc máy tính. Trong bài viết dưới đây, mời bạn đọc thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm về hệ điều hành của Quản trị mạng.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khi một tiến trình kết thúc xử lí, hệ điều hành huỷ bỏ nó bằng một số hoạt động, hoạt động nào sau là không cần thiết
  • Huỷ bỏ định danh của tiến trình
  • Thu hồi các tài nguyên cấp phát cho tiến trình
  • Huỷ tiến trình ra khỏi tất cả các danh sách quản lí của hệ thống
  • Huỷ bỏ PCB của tiến trình
 • Câu 2. Nguyên lí phân phối độc quyền thường thích hợp với các hệ xử lí:
  • Hệ thống xử lí theo thời gian thực
  • Hệ thống đa chương
  • Hệ thống chia sẻ tương tác
  • Hệ thống xử lí theo lô
 • Câu 3. Tiến trình đang thực thi sẽ chuyển về loại danh sách nào khi xảy ra sự kiện đợi một thao tác nhập/xuất hoàn tất, yêu cầu tài nguyên dữ liệu chưa được thoả mãn, yêu cầu tạm dừng:
  • Danh sách sẵn sàng (Ready list)
  • Danh sách tác vụ (Job list)
  • Danh sách chờ đợi (Waiting list)
  • Không câu nào đúng
 • Câu 4. Trong toàn bộ hệ thống hệ điều hành sử dụng bao nhiêu danh sách sẵn sàng:
  • 2 danh sách
  • 1 danh sách
  • Một danh sách cho mỗi tiến trình
  • Một danh sách cho một cho mỗi tài nguyên (thiết bị ngoại vi)
 • Câu 5. Hành động nào HĐH sẽ thực thi một process mới sinh ra?
  • Cấp CPU ngay cho process
  • Tạo ngay khối PCB để quản lý process
  • Giao ngay các tài nguyên mà process cần
 • Câu 6. Trạng thái BLOCKED của một process là do?
  • Đang chờ nhập xuất
  • Đang chờ một sự kiện nào đó chưa xảy ra
  • Cả 2 đều đúng 
 • Câu 7. Hàng đợi dành cho các process xếp hàng chờ nhập xuất được gọi là?
  • Busy-Waitting buffer
  • Ready queue
  • Waitting queue
 • Câu 8. Giả tiến trình A sinh ra tiểu trình B, C, câu nào sau đây là không chính xác
  • Tiểu trình B và C không sử dụng chung con trỏ lệnh
  • Tiểu trình B và C không sử dụng chung không sử chung tập thanh ghi
  • Tiểu trình B và C không sử dụng chung stack
  • Tiểu trình B và C không sử dụng chung không gian địa chỉ
 • Câu 9. Chức năng điều phối tác vụ của hệ điều hành được kích hoạt khi:
  • Hệ thống tạo lập một tiến trình
  • Tiến trình kết thúc xử lí
  • Xảy ra ngắt
  • Câu a, b đúng
 • Câu 10. Thuật toán nào sau đây là thuật toán có thể điều phối theo nguyên tắc độc quyền
  • FCFS
  • Xoay vòng
  • Điều phối với độ ưu tiên
  • Tất cả đều đúng 
Bạn có thể làm tốt hơn 
Khá lắm 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 27/10/2018 10:18
3,513 👨 24.001
0 Bình luận
Sắp xếp theo