Thiết lập kênh thông tin giữa VNCERT với các ISP

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam vừa đề xuất thiết lập kênh thông tin liên lạc khẩn cấp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP.

Mạng lưới này được hình thành giữa các đơn vị nắm giữ hạ tầng xung yếu, cung cấp dịch vụ, quản lý và điều phối mạng Internet VN; tạo khả năng phản ứng đồng loạt và chặt chẽ cho không gian mạng trước sự cố máy tính.

Kênh thông tin khẩn cấp giúp bảo vệ an ninh mạng VN.

Việc thiết lập kênh thông tin khẩn cấp dựa trên địa chỉ liên lạc khẩn cấp và tham gia vào mạng VNCERT IM - liên lạc trực tuyến. Đây cũng là mạng IM đã được đưa vào sử dụng trong thời gian diễn ra APEC, là đầu mối liên lạc, trao đổi giữa trung tâm với các ISP góp phần bảo đảm an ninh mạng.

Đại diện các ISP, khi tham gia góp ý vào quy chế lập kênh thông tin, cho rằng, cần thiết phải đưa ra cam kết cụ thể giữa VNCERT với 6 ISP hiện nay và đề ra cơ chế song phương để phối hợp bảo vệ không gian mạng VN. Đồng thời, liên kết này sẽ tham gia các cuộc diễn tập với Trung tâm An ninh mạng ACID của khối ASEAN; với APCERT của khối APEC...

Được biết, trong thời kỳ diễn ra APEC 14 vừa qua, VNCERT đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt dodói cho các trang thông tin của Đảng, Chính phủ VN và phản ứng nhanh trước sự cố lớn, vận hành liên tục cho không gian mạng VN.

Hoàng Hùng

Thứ Bảy, 25/11/2006 05:23
31 👨 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo