Sao lưu dữ liệu với iPod

Cấu trúc dữ liệu của máy iPod được tổ chức thành một loạt các folder có tên ngắn gọn là D1, D12 v.v, đó chính là vị trí lưu trữ những file MP3 và MP4.

Các file âm thanh hay hình ảnh được nạp vào máy iPod sau khi được phát lên cho người thưởng thức tất cả đều chuyển sang trạng thái ẩn (invisible), nên khi cần sao lưu vào máy tính, bạn cần làm cho các file đó hiện hình qua thao tác với Windows Explorer, vào Tools/Folder Options/View chọn Show hidden files and folders.

Tất cả các file ghi trong iPod cũng có thể được tự động chuyển sang máy tính nhờ những phần mềm chuyên dụng, một trong số đó là Music Rescue có địa chỉ tải về tại www.kennettnet.co.uk/musicrescue.

Tuy là một máy nghe nhạc nhưng iPod cũng có thể đảm nhiệm chức năng như một thiết bị lưu trữ USB. Để sử dụng chức năng đó, bạn kết nối iPod với máy tính, sau đó gọi ứng dụng iTunes đồng hành của máy ra, tiếp theo là lựa chọn vào mục Preferences/Options rồi chọn Enable Disk Use, kết thúc bước này iPod sẽ hoạt động như một thiết bị lưu trữ trong Windows Explorer.

Vũ Anh Tú

Thứ Sáu, 16/03/2007 10:47
31 👨 193
0 Bình luận
Sắp xếp theo