Quản lý Windows Server 2008 R2 Core bằng SCONFIG

Quản trị mạng – Chắc chắn rất nhiều người trong số các bạn đã biết một chút hoặc đã được nghe nói về cài đặt Server Core trong Windows Server 2008. Đây là một cài đặt nhằm cung cấp môi trường tối thiểu cho việc chạy các role máy chủ cụ thể, cách thức thực hiện này sẽ làm giảm được các yêu cầu về duy trì và quản lý cũng như giảm được bề mặt tấn công cho các role máy chủ đó.

Tuy chọn cài đặt Server Core của Windows Server 2008 và R2 cung cấp các ưu điểm dưới đây:

  • Giảm việc duy trì – Vì tùy chọn cài đặt Server Core chỉ cài đặt những gì được cho là cần thiết để có một máy chủ có khả năng quản lý với các role AD DS, AD LDS, AD CS, DHCP Server, DNS Server, File Services, Print Services, Web Server và Hyper-V, điều này đã làm giảm được yêu cầu về việc duy trì so với một cài đặt đầy đủ của Windows Server 2008.
  • Giảm bề mặt tấn công – Do cài đặt Server Core là cài đặt tối thiểu, nên nó có rất ít ứng dụng được chạy trên máy chủ, điều này cho phép giảm được bề mặt tấn công.
  • Giảm sự quản lý – Do có ít ứng dụng và dịch vụ được cài đặt trên máy chủ chạy cài đặt Server Core, điều này làm cho nó giảm được những yêu cầu về mặt quản lý.
  • Tốn ít không gian đĩa – Một cài đặt Server Core chỉ yêu cầu khoảng 1.5GB không gian đĩa cho việc cài đặt và xấp xỉ 2GB cho các hoạt động sau khi cài đặt.
  • Giảm các nguy cơ rủi ro do lỗi – Việc giảm số lượng mã có thể giúp giảm được số lượng lỗi có nguy cơ phát sinh.

Tuy Server Core là một trong những đầu tư tích cực nhất của Microsoft trong 3 năm gần đây, nhưng một trong những điểm yếu đáng kể nhất của nó là thiếu các công cụ quản lý có giao diện đồ họa người dùng (GUI). Với những người chưa hề sử dụng kiểu cài đặt này thì đây là hình ảnh của nó khi chạy:

Quá đơn giản, điều đó có thể làm cho bạn choáng váng nếu bạn chưa từng sử dụng các công cụ CLI.

Tuy nhiên Server Core không phải là không thể chạy các công cụ GUI. Trong thực tế có rất nhiều công cụ có thể chạy tốt trong kiểu cài đặt này, chẳng hạn như Task Manager, Notepad, Regedit và một cặp Control Panel Applet. Thêm vào đó, bạn có thể chạy nhiều phần mềm của các hãng thứ ba như Mozilla Firefox và các hãng khác. Các nhiệm vụ quản lý cho Server Core có thể được thực hiện từ xa bằng cách sử dụng các MMC Snap-In có GUI, miễn là bạn cấu hình máy từ đầu với đúng địa chỉ IP, bổ sung nó vào miền (nếu cần) và mở các luật (rule) tường lửa cũng như các cổng trao đổi dữ liệu thích hợp.

May mắn cho chúng ta, hầu hết những khó khăn này đều có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các kịch bản được tạo một cách thủ công, hoặc các công cụ giao diện người dùng của các hãng thứ ba, hay gần đây là công cụ SCONFIG.

SCONFIG ban đầu được phát triển cho Microsoft Hyper-V Server 2008, một nền tảng ảo hóa miễn phí được dựa trên Windows Server 2008 RTM Core và có cài đặt trước Hyper-V role. Do có nhiều khách hàng đã thực hiện copy kịch bản vào các cài đặt Core của họ trên các máy tính khác nên SCONFIG đã được tạo ra như một phần trong phát hành R2 của Windows Server 2008.

Với SCONFIG, bạn có thể quản lý nhiều khía cạnh của máy chủ Server Core. SCONFIG có thể giảm cấu hình máy chủ cho các triển khai Windows Server 2008 R2 core. Ngoài ra bạn có thể thiết lập một cách dễ dàng hệ thống của mình, sử dụng nó trên mạng để có thể dễ dàng quản lý máy chủ từ xa.

Lưu ý rằng SCONFIG được thông dịch dưới 20 ngôn ngữ thông dụng trên thế giới.

Để chạy SCONFIG, nhập vào lệnh sconfig.cmdtrong cửa sổ nhắc lệnh và nhấn Enter.

Sự điều hướng qua các tùy chọn của SCONFIG được thực hiện bằng cách đánh số hoặc ký tự thể hiện cho cấu hình hoặc tùy chọn thông tin. Các nhiệm vụ này gồm có:

1) Join a Domain/Workgroup
2) Change Computer Name
3) Add Local Administrator
4) Configure/disable Remote Management
5) Windows Update Settings
6) Download and Install Updates
7) Enable/disable Remote Desktop
8) View/change Network Settings
9) View/change Date and Time
10) Log Off User
11) Restart Server
12) Shut Down Server
13) Exit to Command Line

Cho ví dụ, để kích hoạt việc quản lý máy tính từ xa, bạn cần thực hiện như sau:

Nhấn 2 để cấu hình tên máy tính. Sau đó khởi động lại.

Nhấn 1 để gia nhập vào một miền. Khởi động lại.

Nhấn 8, 0, 1 để thiết lập địa chỉ IP của các máy tính.

Nhấn 4 và sau đó cấu hình quản lý từ xa.

SCONFIG chỉ mất khoảng vài phút để có thể thiết lập và chạy, một điểm mạnh đối với công cụ này là nó được xây dựng kèm vì vậy bạn không cần phải download và cài đặt các công cụ của các hãng thứ ba. Mặc dù vậy, như với hầu hết các công cụ, có một số thứ mà bạn không thể thực hiện với SCONFIG, chẳng hạn như cài đặt các role, các tính năng máy chủ, hay chạy DCPROMO,… Để có được các tính năng đó, bạn cần biết các công cụ dòng lệnh, sử dụng kịch bản hay công cụ của các hãng thứ ba.

Thứ Sáu, 05/03/2010 08:02
31 👨 2.943
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp