Mozilla Firefox ngừng hỗ trợ Windows XP và Vista

Tại sao Firefox ngừng hỗ trợ người dùng Windows XP và Vista?

Firefox là một trong những trình duyệt duy nhất còn hỗ trợ Windows XP và Vista. Chính Microsoft cũng đã ngừng hỗ trợ Windows XP vào năm 2014 và Vista vào năm 2017. OS không được hỗ trợ sẽ không nhận được cập nhật bảo mật, vá lỗ hổng và có thể nguy hiểm cho người dùng, khiến nó khó duy trì trên các bản OS này.

Người dùng cần tự chọn cách bảo vệ mình khi lướt web
Người dùng cần tự chọn cách bảo vệ mình khi lướt web

Cập nhật bảo mật cho XP và Vista sẽ tiếp tục cho tới tháng 9/2017, dù các tính năng mới sẽ không được đưa ra nữa. Giữa năm 2017, ngày hỗ trợ cuối cùng được thông báo dựa trên số người dùng trình duyệt này trên Windows XP và Vista.

Chuyển sang trình duyệt khác có được bảo vệ không?

Rất tiếc là không. Hầu hết trình duyệt (Google Chrome, Microsoft IE) đều đã ngừng hỗ trợ Windows XP và Vista. Nếu không thể cập nhật OS, bạn vẫn sẽ nhận được cập nhật bảo mật cho tới tháng 9/2017.

Tôi có thể tiếp tục duyệt web an toàn với Firefox không?

Vào tháng 3/2017, nếu dùng Firefox trên XP hoặc Vista, bạn sẽ tự động được cập nhật bản Extended Support Release. Bạn sẽ tiếp tục nhận được cập nhật bảo mật nhưng sẽ không có tính năng mới hay cập nhật nào khác.

Làm sao để có được những tính năng mới nhất của Firefox?

  • Bạn sẽ phải cập nhật OS lên các phiên bản mới mà Microsoft hỗ trợ như Windows 7, 8, 10.
  • Chuyển sang sử dụng Linux.

Firefox cho người dùng doanh nghiệp khi nào sẽ thôi được hỗ trợ?

Kết thúc hỗ trợ cho Windows XP và Vista với oanh nghiệp dùng Firefox cũng diễn ra vào tháng 9.

Khi nào thì Firefox ngừng hỗ trợ Firefox Nightly và Aurora trên Windows XP và Vista?

Hỗ trợ trên XP và Vista với người dùng Firefox Nightly và Aurora đã ngưng rồi. Hãy cân nhắc chuyển sang bản khác hoặc nâng cấp OS của Windows mà Microsoft vẫn hỗ trợ.

Thứ Năm, 27/07/2017 09:04
3,84 👨 393
0 Bình luận
Sắp xếp theo