Mời chiêm ngưỡng những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10

Apple đã gửi thư mời sự kiện sẽ ra mắt iPad Pro và MacBook mới vào ngày 30 tháng 10 tới tại nhà hát Howard Gilman ở Brooklyn, New York. Nhưng có vẻ như thư mời sự kiện năm nay của Apple rất đặc biệt, mỗi thư mời được gắn một logo khác nhau.

Dưới đây là những logo cách điệu, nhiều màu sắc và hiệu ứng hình ảnh lạ mắt đã được Apple thiết kế để gắn vào thư mời sự kiện 30/10 của mình, mời các bạn chiêm ngưỡng.

Thư mời sự kiện của Apple

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 1 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 2Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 3

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 4 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 5 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 6

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 7 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 8Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 9

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 10Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 11Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 12

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 13 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 14 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 15

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 16 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 17 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 18

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 19 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 20 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 21

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 38 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 22 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 23

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 24 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 25 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 26

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 27 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 28 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 29

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 30 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 31 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 32

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 33 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 34 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 35

Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 36 Những logo cách điệu mà Apple đã gửi đi trong thư mời sự kiện 30/10 37

Xem thêm:

Thứ Sáu, 19/10/2018 16:35
52 👨 281
0 Bình luận
Sắp xếp theo