Lỗi RPC Server is Unavailable trong Windows Server 2008 R2

Quản Trị Mạng - Một trong những tính năng tiện ích nhất của ứng dụng Windows Server 2008 R2 Server Manager là bạn có thể kết nối từ xa với máy chủ chạy hệ điều hành Windows Server 2008 R2 để quản lý các role, feature, ổ đĩa và các mảng khác của máy chủ quản lý từ xa. Trong khi đó, bạn sẽ không thể thực hiện điều này đối với Windows Server 2008.

Những bước cần thiết để có thể quản lý máy chủ từ xa đã được nếu ở bài trước: Quản lý máy tính từ xa trong Windows Server 2008 R2.

Một số người phàn nàn rằng khi họ kết nối tới máy chủ quản lý từ xa và sử dụng snap-in Disk Management, họ đã gặp lỗi:

Virtual Disk Manager

The RPC server is unavailable

Lỗi được hiển thị như hình sau:

Tìm trên Google, chúng ta có thể thấy được một số kết quả. Tuy nhiên, có vẻ như lỗi xảy ra khi ta thực hiện các bước cấu hình quản lý ổ đĩa từ xa.

Vì vậy, để có thể quản lý ổ đĩa từ xa trên máy chủ Windows Server 2008 R2, bạn cần thực hiện những bước sau:

Máy đích

Trên máy chủ đích tới (máy mà bạn muốn kết nối tới), bạn cần đặt Virtual Disk Service (VDS) là Automatic và cho nó hoạt động.

Mở cửa sổ lệnh và đánh lệnh sau:

sc config vds start= auto

Sau đó đánh lệnh:

net start vds

Chú ý: Bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng snap-in của Services nếu bạn đã quen với cách này.

Sau đó, tiếp tục gõ lệnh sau để kích hoạt remote-volume-management firewall exceptions:

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Volume Management" new enable=yes

Bạn cũng có thể thực hiện điều này bằng các sử dụng Windows Firewall với Advance Security nếu như bạn đã quen thuộc với cách này.

Máy khách

Bạn cần phải bật Firewall trên nguồn BOTH và trên máy chủ đích. Hầu hết các dữ liệu và thao tác sẽ không thành công nếu như bạn không mở các rule trên cả 2 máy. Từ đó, bạn sẽ không thể kết nối 2 máy.

Do vậy, để có thể bật remote-volume-management firewall exceptions, bạn cần phải mở cửa sổ lệnh và gõ lệnh sau:

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Volume Management" new enable=yes

Bạn cũng có thể thực hiện bước này bằng Windows Firewall với Advance Security.

Một khi đã bật các rule trong Firewall trên cả 2 máy, bạn có thể kết nối tới máy chủ:

Mở Server Manager, phải chuột Server Manager và chọn Connect to Another Computer.

Ghi tên của máy chủ mà bạn muốn quản lý từ xa và chọn OK.

Nếu như bạn làm đúng, giờ đây bạn có thể sử dụng Disk Management từ xa.

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bước để chữa lỗi “RPC Server is Unavailable”. Chúc các bạn thành công.

Thứ Tư, 14/07/2010 09:23
32 👨 10.239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp