Quản lý máy tính từ xa trong Windows Server 2008 R2

Quản Trị Mạng - Không giống như Windows Server 2008 RTM, Windows Server 2008 R2 có tính năng cho phép bạn có thể quản lý từ xa bằng cách sử dụng Server Manager.

Chú ý: Windows Server 2008 RTM cũng có thể quản lý từ xa được. Bạn có thể quản lý dễ dàng những server này bằng MMC Snap-In. Tuy nhiên, sử dụng Server Manager trong R2 là điều mới mẻ.

Bằng cách sử dụng Server Manager để quản lý từ xa server Windows Server 2008 R2, bạn có thể quản lý:

Server to server: Server Manager trong Windows Server 2008 R2 được cài đặt đầy đủ có thể được sử dụng để quản lý các role và feature được cài đặt trên một server khác đang chạy Windows Server 2008 R2.

Server to Server Core - Server Manager trong một Windows Server 2008 R2 được cài đặt đầy đủ có thể được sử dụng để quản lý các role và feature được cài đặt trên một Server Core của Windows Server 2008 R2.

Client to server - Server Manager được cài đặt như một phần của Remote Server Administration Tools – RSAT (Nhóm công cụ quản trị máy chủ từ xa) trên một máy tính có chạy hệ điều hành Windows 7. Nó được dùng để quản lý các role và feature trên một máy tính có chạy Server Core của Windows Server 2008 R2. Để cài đặt Server Manager trên hệ điều hành Windows 7, bạn cần phải cài đặt RSAT.

Những việc bạn có thể thực hiện từ xa bằng Server Manager bao gồm:

• Hiển thị tình trạng tự động cập nhật của Windows.

• Chạy Best Practices Analyzer.

• Hiển thị hoặc thay đổi thông tin của Windows Firewall.

• Hiển thị và quản lý các role.

• Quản lý các role dịch vụ đã được cài đặt

• Hiển thị cài đặt Internet Explorer Advanced Security Configuration (IE ESC)

• Cấu hình Windows Error Reporting

• Hiển thị hoặc thay đổi tình trạng của Windows Customer Experience Improvement Program (CEIP).

Tuy nhiên, do đây là tính năng vẫn chưa được hoàn thiện 100% nên bạn không thể điều khiển hết được tất cả mọi việc. Sau đây là những việc bạn không thể làm với Server Manager.

• Thêm hoặc loại bỏ các remove roles, role services, và features

• Cấu hình cài đặt Remote Desktop

• Cấu hình System Properties

• Kiểm tra role mới

• Thay đổi cài đặt tự động cập nhật của Windows

• Thay đổi cài đặt mạng

• Thay đổi tên máy tính hoặc thành viên miền

• Thay đổi cài đặt Internet Explorer Advanced Security Configuration

• Chạy Security Configuration Wizard, nếu máy nguồn là một máy chủ đang chạy Windows Server 2008 R2

Cách bật quản lý từ xa:

Giả sử server quản lý từ xa đã được cài đặt hoàn chỉnh và sẵn sàng để hoạt động. Đầu tiên, mở Server Manager trên máy chủ điều khiển

Kích vào đường link Configure Server Manager for Remote Management

Chọn Enable remote management of this server from other computers

Kích OK.Firewall của máy chủ sẽ cấu hình tự động để cho phép thông tin liên quan vào.

Bạn kết nối tới máy chủ điều khiển như thế nào?

Trên máy chủ (chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows với RSAT), mở Server Manager

Phải chuột vào Server Manager rồi chọn Connect to Another ComputerTrong cửa sổ Connect to Another Computer, gõ tên hoặc duyệt tới máy chủ mà bạn muốn kết nối.

Nếu bạn muốn giữ kết nối từ xa và không muốn phải cấu hình lại tên máy chủ quản trị sau mỗi lần, bạn có thể mở cửa sổ MMC mới, thêm snap-in của Server Manager, kết nối tới máy chủ quản trị và lưu lại snap-in này.

Thứ Tư, 14/07/2010 08:26
31 👨 15.656
0 Bình luận
Sắp xếp theo