Hướng dẫn cài đặt Ubuntu bằng hình ảnh

Download bản Ubuntu Edgy Eft Desktop iso image từ http://www.ubuntu.com/download, sau đó burn thành đĩa CD dùng để cài đặt, và khởi động máy tính từ CD cài đặt này. Tại boot prompt, chọn Start or install Ubuntu:

Tiến trình khởi động sẽ dò tìm các thiết bị phần cứng, RAM …

Sau khi Live-CD desktop khởi động hãy double-click Install icon để bắt đầu tiến trình cài đặt Ubuntu lên đĩa cứng:

Đầu tiên, hãy chọn ngôn ngữ hiển thị:

Thiết lập Time zone:

Chọn keyboard layout

Nhập vào tên của bạn, tài khoản đăng nhập bao gồm username và password, sau đó click Forward:

Tiếp theo chúng ta cần phải phân chia partition cho đĩa cứng chọn Erase entire disk nếu bạn muốn định dạng lại toàn bộ HDD của mình, hoặc chọn Manual ddit partition table:

Một bảng tóm tắt các thông tin cài đặt sẽ xuất hiện hãy nhấn Install để bắt đầu tiến trình cài đặt:

Sau khi phân vùng đĩa cứng, hệ thống Ubuntu sẽ được cài đặt:

Khi quá trình cài đặt hoàn tất hãy chọn Restart now để khởi động lại hệ thống:

Live-CD desktop shuts down. Hãy lấy Ubuntu CD và nhấn <ENTER> để khởi động Ubuntu desktop:

Đăng nhập bằng tài khoản đã tạo khi cài đặt

Bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng hệ điều hành mới của mình.

----------------------------------------------------
Nguyễn Trần Đại Hùng - Administrator@Security365.Biz
http://www.security365.biz
Tài liệu tham khảo: www.howtoforge.com/t

Thứ Sáu, 18/04/2008 13:30
51 👨 5.555
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp