Google bị kiện vì thu thập dữ liệu vị trí của bạn dù đã tắt Location History

Google có cung cấp các biện pháp kiểm soát tùy chọn theo dõi vị trí trên các ứng dụng Android và iOS. Tuy nhiên, theo Washington DC, bang Washington, Indiana và Texas vừa đâm đơn kiện Google vì tiếp tục thu thập dữ liệu vị trí của người dùng dù tính năng theo dõi bị người dùng tắt đi.

"Google khiến người dùng hiểu sai rằng việc thay đổi cài đặt tài khoản và thiết bị của họ sẽ cho cho phép họ bảo vệ quyền riêng tư và kiểm soát dữ liệu cá nhân nào mà Google có thể truy cập", Tổng chưởng lý Karl Racine của Washington DC chia sẻ. "Sự thật lại đi ngược so với tuyên bố của Google, công ty này tiếp tục thu thập dữ liệu của khách hàng một cách có hệ thống và thu lợi nhuận từ dữ liệu khách hàng".

Google bị kiện vì thu thập dữ liệu vị trí của bạn dù đã tắt Location History

Văn phòng Tổng chưởng lý xác nhận rằng họ đã mở một cuộc điều tra nhắm vào Google sau khi năm 2018 Associated Press đăng tải bài viết tố cáo Google theo dõi vị trí của người dùng ngay cả khi bạn tắt tính năng này.

Cụ thể hơn, văn phòng Tổng chưởng lý xem xét tuyên bố của Google rằng từ năm 2014 đến năm 2019 khi tắt Location History có nghĩa là vị trí của bạn và các địa điểm ghé thăm sẽ không được lưu trữ.

"Đó là một tuyên bố không chính xác. Ngay cả khi Location History bị tắt, Google vẫn tiếp tục thu thập và lưu trữ dữ liệu vị trí của người dùng", văn phòng Tổng chưởng lý Racine tuyên bố.

Cơ quan này chia sẻ thêm rằng ban đầu Google không tiết lộ rằng tùy chọn "Web & App Activiry" mặc định bật vẫn cho phép Google thu thập dữ liệu vị trí. Hơn nữa, tài liệu của văn phòng và đơn kiện còn cho thấy Google tìm cách theo dõi vị trí của người dùng ngay cả khi ứng dụng của họ bị từ chối quyền truy cập vị trí.

Cuối cùng, theo đơn kiện, Google sử dụng cái gọi là "những mô hình đen tối" để thao túng, dụ dỗ người dùng cung cấp dữ liệu vị trí cho họ. Ví dụ, một số ứng dụng của Google liên tục yêu cầu người dùng bật theo dõi vị trí. Một số ứng dụng khác lại hiển thị thông báo rằng sẽ không thể hoạt động bình thường nếu không có dữ liệu vị trí mặc dù thực tế có thể hoạt động bình thường.

Google chia sẻ với AFP rằng những tuyên bố của văn phòng Tổng chưởng lý và đơn kiện dựa trên những thông tin lỗi thời và không chính xác. Đồng thời, Google khẳng định họ sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ.

Thứ Sáu, 04/02/2022 08:50
3,52 👨 558
0 Bình luận
Sắp xếp theo