Facebook có thể sẽ gửi email được mã hoá đến người dùng

Facebook có thể sẽ gửi những email được mã hoá PGP (Pretty Good Privacy) đến người dùng. Tính năng này sẽ được dùng cho các email liên quan đến tài khoản tiêu chuẩn của Facebook, gồm việc gửi đến người dùng các tin nhắn riêng tư, thay đổi mật mã, và các thông báo khác.

Facebook sẽ thêm hình ảnh dấu vân tay mã hoá PGP

Vì các thông tin trong những thông báo dạng này là nhạy cảm và liên quan đến an toàn của tài khoản, nên việc mã hoá sẽ đảm bảo không ai có thể đọc được nội dung nếu không có mã. Facebook đã nâng cao tính bảo mật cho dịch vụ của mình bằng cách áp dụng chuẩn HTTPS, tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ “giấu” được các nội dung bên trong email khỏi những dịch vụ email như Gmail hay Yahoo, vốn thường quét thông tin trong hộp thư người dùng vì mục đích xác định đối tượng quảng cáo.

Người dùng nào muốn nhận được các email mã hoá cần tải lên một đoạn mã “công cộng” lên phần Contact Info ở trang About. Facebook sẽ thêm hình ảnh dấu vân tay mã hoá PGP như là một phần thông tin cá nhân của bạn, để những người khác cũng có thể gửi email mã hoá cho bạn.

Thứ Năm, 04/06/2015 09:00
31 👨 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo