Dynamic English Tool: Tạo và biên soạn giáo trình, sách điện tử chuyên Anh ngữ

Dynamic English Tool là phần mềm miễn phí bằng tiếng Việt, giúp bạn tạo và biên soạn giáo trình cũng như sách điện tử chuyên Anh ngữ. Dynamic English Tool sẽ giúp các tác giả, giáo viên, sinh viên, nhà xuất bản… biên soạn và tạo ra nhiều giáo trình học tiếng Anh đa dạng, phù hợp với yêu cầu. Nếu máy tính của bạn có kết nối Internet thì phần mềm Dynamic English Tool sẽ còn giúp bạn nhiều hơn nữa.

1. Các tính năng của Dynamic English Tool:

- Học từ các bài học đã được biên soạn bởi các tác giả (hỗ trợ: Video, Audio, Picture, Text).

- Học động từ bất quy tắc, văn phạm và từ vựng.

- Học văn phạm, tra từ điển các loại, đọc báo, tìm hiểu thế giới với bách khoa toàn thư và vũ trụ trực tuyến… (nếu máy tính có nối mạng Internet).

- Đọc từ, câu, đoạn văn bản tiếng Anh trên phần mềm và trên web.

- Giải trí, trò chơi và học Anh văn qua các bài hát.

- Tạo, thay đổi, xóa bài học, từ vựng, văn phạm, từ điển, động từ bất quy tắc.

- Tạo và làm bài tập.

- Phát hành giáo trình bằng công cụ “Tạo dự phòng và phục hồi”…

2. Yêu cầu hệ thống của phần mềm Dynamic English Tool:

Máy tính của bạn phải sử dụng Microsoft Windows XP/2003 và được cài đặt các chương trình sau đây:

- Microsoft .NET Framework Version 1.1, có thể tại tại: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=en

- Microsoft Text-to-Speech, có thể tải tại: http://www.baotho.com/Download/SPEECH.zip

- Windows Media Player 9.0 trở lên.

- Macromedia Flash, có thể tại tại: http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

3. Địa chỉ tải Dynamic English Tool:

Bạn có thể tải phần mềm Dynamic English Tool về dùng miễn phí từ website sau đây (40.2 MB): http://www.baotho.com/Download/DynamicEnglishTool.zip

Nguyễn Bảo

Thứ Tư, 05/07/2006 08:44
31 👨 1.009
0 Bình luận
Sắp xếp theo