Cài đặt Verax NMS trên SuSE, RedHat và Debian

Quản Trị Mạng - Verax NMS là một khả năng mở rộng tích hợp các dịch vụ IT đảm bảo giải pháp cho quản lý cross-silos và giám sát hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu, các ứng dụng và đám mây. Verax NMS giúp làm giảm chi phí cung cấp dịch vụ CNTT, rút ngắn thời gian ngưng hoạt động và dễ phát hiện sự cố. Trong các distribution của Linux (cả 32 lẫn 64-bit) bao gồm: SuSE, RedHat Enterprise và Debian (i386 và x64) đều có thể cài đặt Verax NMS. Nó cũng có thể được cài ở bất kỳ môi trường nào hỗ trợ Java 1.6 hoặc cao hơn ((AS/400, FreeBSD...).

Cài đặt Verax NMS trên SuSE, RedHat và Debian

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều này. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu cài đặt, hãy kiểm tra:

 • Lượng không gian đĩa trống có sẵn trên ổ đĩa được cài đặt (cần khoảng 650 MB và 2 GB bộ nhớ RAM để cài và chạy).
 • Sự sẵn sàng của cổng TCP trên máy chủ (thường là 80 hoặc vị trí khác nếu thiết lập mặc định không được sử dụng).
 • Sự sẵn sàng của máy chủ database (database phải hỗ trợ chuẩn ANSI SQL và JDBC).

Do những hạn chế về giấy phép, trình điều khiển MySQL JDBC (còn gọi là kết nối Java) có thể tự tải về từ Internet và sao chép vào thư mục cài đặt NMS có liên quan.

Bắt đầu cài đặt

Lưu ý: Các gói cài đặt có sẵn của Verax NMS cho Linux/Unix chỉ có bản thương mại. Vì vậy để sử dụng bản miễn phí cần tải về virtual machine image.

Tải về và giải nén gói cài đặt (một kho lưu trữ tar.gz với ứng dụng web Verax NMS và máy chủ Tomcat).

Copy các file cài đặt này tới thư mục tạm thời (ở đây chúng tôi sử dụng /tmp), gọi lệnh sau từ thư mục đó:

chmod +x install.bin

Tiếp theo chạy một kịch bản cho trình cài đặt:

./install.bin

và làm theo các bước hướng dẫn từ màn hình.

Quá trình cài đặt này bao gồm các bước sau:

 • Chọn thư mục cài đặt (mặc định là /opt/verax).
 • Các điều khoản về giấy phép sử dụng.
 • Tìm và chọn Java Runtime Environment để sử dụng. (Nó có thể được thay đổi sau khi cài đặt trong file java.conf).
 • Chọn cổng kết nối TCP. Mặc định giá trị là 8080. Tình trạng sẵn sàng của cổng sẽ được kiểm tra bởi trình cài đặt, tuy nhiên nếu ứng dụng nào đó đã sử dụng cổng này và chỉ tạm thời dừng hoạt động thì sự xung đột sẽ không được phát hiện.
 • Đến giai đoạn cuối cùng của quá trình cài đặt bạn thêm script /etc/init.d cho runlevels 3, 4, 5.

Kiểm tra tính hợp lệ của trình cài đặt

Để kiểm tra việc cài đặt có thành công hay không, chạy NMS từ dòng lệnh sau:

/etc/init.d/verax-nms start

Một khi quá trình này hoàn thành, chuyển tới URL của NMS server (ví dụ: http://localhost:8080).
Nếu cấu hình được hiển thị trong trang này, chứng tỏ bạn đã thành công và những thiết lập cơ sở dữ liệu có thể được cấu hình. Bạn có thể thử nghiệm NMS sau khi khởi động lại.

Runlevels

Tất cả các lệnh sau đây cần được chạy trong root. Để thay đổi thời gian khởi động của NMS lúc boot (hoặc thay đổi runlevel), sử dụng lệnh chkconfig.

Ngăn chặn sự tự khởi động của NMS tại runlevel 3, chạy lệnh:

chkconfig --level 3 verax-nms off

Vô hiệu hóa hoàn toàn NMS:

chkconfig --level 345 verax-nms off

Kích hoạt lại NMS lúc khởi động (cho levels 3, 4, 5):

chkconfig --level 345 verax-nms on

Runlevels mà NMS đang chạy có thể được kiểm tra bằng lệnh:

chkconfig --list verax-nms

Trên Linux (và các hệ thống UNIX khác) không hỗ trợ lệnh chkconfig, sự cấu hình runlevel cho NMS sẽ được thay đổi bằng cách sử dụng script sau:

Loại bỏ:

rm /etc/rc3.d/S77verax-nms

Thêm vào:

ln -s /etc/init.d/verax-nms /etc/rc3.d/S77verax-nms

Thư mục chứa file cấu hình

Tất cả các file thành phần cấu hình Verax NMS được đặt trong /etc/verax.d. Các tập tin có phần mở rộng .properties.

Đăng nhập

Người quản trị sử dụng tài khoản với mật khẩu được tạo bởi NMS trong lần chạy đầu tiên. Theo mặc định, bạn đăng nhập với thông tin là admin/pass.

Start, stopp và restart NMS

Để quản lý trạng thái của dịch vụ NMS (hoặc daemon trên UNIX) bạn sử dụng script /etc/init.d/verax-nms. Ví dụ dưới đây cung cấp cho bạn hướng dẫn về việc làm thế nào để khởi động lại máy chủ ứng dụng NMS:

/etc/init.d/verax-nms restart

Cài đặt quản lý Library của bên thứ 3

Một số hệ thống yêu cầu cài đặt thêm các thư viện do nhà cung cấp phát hành mà không được đi kèm với Verax NMS. Các thư viện này có thể tải về miễn phí và sao chép vào “<installation directory>/var/verax/external/lib”.

Các hệ thống sau đây cần thư viện quản lý riêng:

 • MySQL mysql-connector-java-5.1.14-bin.jar (có sẵn trên trang download của MySQL)
 • IBM WebSphere (các thư viện trên đi kèm với WebSphere distribution)
 • com.ibm.mq.commonservices.jar
 • com.ibm.mq.connector.jar
 • com.ibm.mq.headers.jar
 • com.ibm.mq.jar
 • com.ibm.mq.jmqi.jar
 • com.ibm.mq.pcf.jar (có thể tải về tại đây)

Các công cụ sử dụng:

MySQL data base và MySQL JDBC driver.
Verax NMS.
Thư viện IBM WebSphere.

Thứ Sáu, 21/10/2011 15:00
31 👨 980
0 Bình luận
Sắp xếp theo