Cách khắc phục lỗi nâng cấp Windows Vista

Quản trị mạng - Bạn đã bao giờ từng gặp phải lỗi kỳ lạ này bao giờ chưa. Đây là một trường hợp lỗi rất lạ của một người dùng. Máy tính Windows Vista của anh ta không thể chạy Windows Update và hoàn tất việc nâng cấp Windows. Mỗi lần nâng cấp bị thất bại lại xuất hiện một thông báo lỗi Error 80244019. Thông báo lỗi này chỉ thị rằng có một vấn đề nào đó trong việc kết nối đến máy chủ nâng cấp, mặc dù vậy giải thích này lại không tạo cho người dùng như vậy vì các máy tính khác trong mạng thử nghiệm có cả Windows Vista vẫn có thể truy cập vào Internet và nâng cấp thành công.

Trước hết, bạn muốn bảo đảm rằng máy tính của bạn có thể truy cập Internet và xem các trang web khác. Hãy mở trình duyệt web và vào trang được lưu trong favorites của bạn và đánh một URL của một Website nào đó vào thanh bar địa chỉ của trình duyệt và thẩm định rằng bạn có thể load một trang web. Nếu bạn có thể, hãy bỏ qua phần dưới đây và đọc phần có tiêu đề DNSChanger Trojan.

Khắc phục sự cố một kết nối mạng chết

Nếu bạn không thể mở một Website trên máy tính hoặc vào Internet thì bạn sẽ phải thực hiện phác thảo này để khoanh vùng vấn đề cần giải quyết. Thông tin này là các thông tin cơ bản mà chúng tôi cung cấp cho các bạn trong bài các vấn đề “Limited or No Connectivity”. Hãy kiểm tra các vấn đề dưới đây:

1) Network hoặc DSL router của bạn có thể có vấn đề hoặc mất thông tin. Powercycle router của bạn và xây dựng lại cấu hình trong router.

2) Kiểm tra kết nối cáp vào máy tính của bạn. Bảo đảm rằng bạn có đúng kiểu kết nối cáp, straight-through CAT 5 hoặc có thể là cáp đấu chéo. Hãy thử cáp khác hoặc test cáp để bảo đảm rằng nó đang làm việc tốt.

3) Kiểm tra card mạng của bạn để bảo đảm rằng đã được cấu hình đúng và đang làm việc. Nhiều khi việc thiết lập card mạng về 10Mbps/Full Duplex có thể giải quyết được vấn đề này. Để thực hiện điều đó bạn hãy mở Control Panel, System, Device Manager. Vào trang thuộc tính của card mạng, kích vào tab Advanced và tìm đến phần Link Speed and Duplex. Thay đổi nó từ Auto Detect thành 10Mbps/Full Duplex.

4) Kiểm tra và test tường lửa của bạn. Tường lửa của bạn, đặc biệt nếu nó là một tường lửa phần mềm như Zone Alarm, Black Ice, Norton Firewall hoặc hãng nào đó, đều có thể khóa kết nối của bạn. Vô hiệu hóa tường lửa và test kết nối. Thậm chí bạn phải giải quyết vấn đề này bằng cách hủy bỏ cài đặt và cài đặt lại tường lửa.

5) Kiểm tra các thỏa thuận về địa chỉ IP và các thiết workgroup trong máy tính một cách chính xác. Gán địa chỉ IP cho máy tính trong mạng của bạn.

6) Thiết lập lại ngăn xếp TCP/IP bằng cách download và chạy WinsockXPFix.exe, một chương trình Visual Basic được thiết kế để sửa các vấn đề lỗi TCP/IP, các vấn đề file cấu hình và một loạt các vấn đề kết nối khác.

Nếu các bước này không giải quyết được vấn đề của bạn rất có thể hệ thống của bạn đã bị tiêm nhiễm bởi DNSChanger trojan

DNSChanger Trojan

Một trong những vấn đề chung nhất có liên quan với Windows Vista Update Error 80244019 là DNSChanger Trojan. Bạn sẽ nhận ra trojan này bằng cách kiểm tra các thỏa thuận máy chủ DNS trên máy tính không thể nâng cấp. Thực hiện theo các bước dưới đây:

1) Trong Windows Vista kích Windows orb

2) Kích hộp Search và đánh vào đó CMD, sau đó nhấn Enter

3) Tại nhắc lênh, đánh IPCONFIG /ALL và nhấn Enter

4) Bạn sẽ thấy một loạt các thông tin, tìm đến phần kết nối Internet của bạn. Nó có thể được đánh tiêu đề là Ethernet Adapter Local Area Connection hoặc một tiêu đề nào đó kiểu như thế.

5) Tìm đến phần DNS Server và kích đúp vào các số. Thông thường DNS là một IP nội bộ như 192.168.0.1 hoặc nó có thể là một IP được gán tĩnh từ ISP của bạn. Nếu số DNS giống nhau đối với các IP sau đó thì ban đã mắc phải DNSChanger trojan. Các IP này khởi tạo từ Châu Âu.

85.255.113.122
85.255.112.83
85.255.116.148
85.255.112.223

6) Đánh Exit tại nhắc lệnh để đóng Internet.

Cách đơn giản nhất để remove DNSChanger Trojan

Nếu DNS Changer trojan đã tiêm nhiễm vào máy tính của bạn thì rất có thể bạn có thể cũng đã bị tiêm nhiễm nhiều virus và trojan khác. Một trong các chương trình ưa thích cho việc tìm kiếm các vấn đề này là MalwareBytes Anti-Malware. Đây là một chương trình chống spyware mới nhưng là một trong những chương trình tốt mà chúng tôi được biết. Trong thực tế, tác giả viết ra chương trình này đã tạo ra các công cụ có khả năng remove cho About:Blank hijacker một vài năm cách đây.

Download MalwareBytes Anti-Malware bằng cách kích vào liên kết bên dưới. Lưu file vào desktop. Khi download đã hoàn tất, kích đúp vào file và cài đặt nó. Sau đó chạy nâng cấp và bắt đầu một quá trình quét toàn bộ cho máy tính.

Nếu sử dụng MalwareBytes Anti-Malware để quét máy tính, bạn sẽ phát hiện ra các thông tin trong các file bản ghi giống như dưới đây trong trường hợp nhiễm DNS Changer trojan

Các mục dữ liệu Registry bị nhiễm

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148 85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{806586a1-a695-45bb-9075-88b9ef4addf6}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148,85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148 85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{806586a1-a695-45bb-9075-88b9ef4addf6}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148,85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148 85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{806586a1-a695-45bb-9075-88b9ef4addf6}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148,85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148 85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{806586a1-a695-45bb-9075-88b9ef4addf6}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.148,85.255.112.223 -> Quarantined and deleted successfully.

Sau khi remove các file tiêm nhiễm và khởi động lại máy tính, trở về Windows Updates và thực hiện lại việc download các nâng cấp của mình. Lúc này mọi thứ sẽ làm việc bình thường.

Thứ Năm, 11/12/2008 16:19
31 👨 3.211
0 Bình luận
Sắp xếp theo