Các bản cập nhật Windows 10 sẽ được chia thành các bậc C, B, D

Theo Microsoft, các bản cập nhật cho Windows 10 sẽ được chia thành 3 loại là B, C, D (không có A) và mỗi bản sẽ được tung ra mỗi tháng một lần. Chúng được gọi là "các bản cập nhật chất lượng" (quality update), khác với các “bản cập nhật tính năng” lớn thường được tung ra 6 tháng một lần như October 2018 Update và 19H1.

Các bản cập nhật chất lượng có đặc tính "tích luỹ” nên các bản cập nhật sau chứa mọi bản vá từ các bản cập nhật trước đó. Điều này có nghĩa là khi bạn cài đặt bản cập nhật tháng 12 thì bạn không chỉ có các bản vá bảo mật từ tháng 12 mà còn có mọi thứ khác trong các bản cập nhật tháng 10, 11 dù trước đó bạn chưa từng cài đặt chúng.

Các bản cập nhật C B D

Bản cập nhật B: Patch Tuesday

Các bản cập nhật B chính là các bản cập nhật lớn thường được Microsoft tung ra vào ngày thứ 3 thứ hai của tháng, gọi là "Patch Tuesday". Các bản cập nhật thường không được tung ra vào tuần đầu tiên của mỗi tháng và đây chính là lý do không hề có các bản cập nhật A.

Bản cập nhật B: Patch Tuesday

Các bản cập nhật B là các bản cập nhật quan trọng nhất, không chỉ chứa các bản vá bảo mật mới mà còn chứa các bản vá bảo mật tung ra trước đó trong các bản B, C, D.

Bản cập nhật C và D: các bản cập nhật preview "tuỳ chọn"

Các bản cập nhật C và D không bao gồm bất kỳ bản cập nhật bảo mật mới nào, chỉ bao gồm các bản vá lỗi mới và các cải tiến không liên quan tới bảo mật. Chúng sẽ lần lượt được tung ra vào tuần thứ 3 và thứ 4 của tháng.

Các bản cập nhật C và D là "tuỳ chọn" nên chúng sẽ không được tự động cài đặt lên PC của bạn thông qua Windows Update.

Theo Microsoft, bản cập nhật D chủ yếu là các bản cập nhật phi bảo mật và thường được phát hành để người dùng thử nghiệm trước khi được rung ra rộng rãi trong bản cập nhật B tiếp theo. Các bản cập nhật C thường được tung ra để cho mọi người thêm thời gian để thử nghiệm chúng.

Check for Updates

Mặc dù Windows Update không tự động cài đặt các bản cập nhật C và D trên hầu hết các PC nhưng khi người dùng bấm vào nút "Check for Updates", họ sẽ biến mình trở thành người dùng thử nghiệm các bản cập nhật này. Chính vì vậy, gần đây Microsoft đã đưa ra cảnh báo người dùng về việc kích vào Check for Updates.

Nếu không bao giờ bấm "Check for Updates", người dùng sẽ chỉ nhận được các bản cập nhật B đã được thử nghiệm kỹ.

Các bản cập nhật "ngoại lệ"

Các bản cập nhật "ngoại lệ"

Đó là những bản cập nhật khẩn cấp được phát hành khi phát hiện một lỗi bảo mật lớn, cần phải vá ngay lập tức. Bản cập nhật tích luỹ tiếp theo cũng chứa cá bản vá trong các bản cập nhật ngoại lệ.

Các bản cập nhật tính năng

Các bản cập nhật lớn này được ra mắt mỗi 6 tháng một lần. Về cơ bản, đây là một phiên bản mới hoàn toàn của Windows 10.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 14/12/2018 11:54
52 👨 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo