Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P13

Thử tài kiến thức của mình cùng bộ câu hỏi trắc nghiệm vô cùng lý thú về Photoshop. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ có nhiều đề tài để bạn tìm hiểu.

Xem thêm:

 • Câu 1. Lệnh Inverse trong menu Image\ Adjusment dùng để
  • Đảo ngược vùng chọn
  • Đảo ngược mầu
  • Đảo cả vùng chọn và mầu
 • Câu 2. Lệnh Layer\ Flatten Image dùng để:
  • Trộn lớp hiện thời với lớp phía dưới
  • Trộn các lớp khả kiến thành một lớp duy nhất
  • Làm phẳng các lớp tạo thành lớp nền duy nhất
 • Câu 3. Lệnh Paste có phím tắt là CTRL+v; lệnh paste into có phím tắt là:
  • CTRL+ALT+V
  • CTRL+P+I
  • CTRL+SHIFT+ V
  • Không rõ 
 • Câu 4. Lệnh xoay hình ảnh 180 độ và lệnh lật hình ảnh theo chiều dọc cho kết quả hình ảnh:
  • Giống nhau
  • Khác nhau 
 • Câu 5. Mã mầu đen là
  • FFFFFF
  • FF0000
  • 0000FF
  • 000000
 • Câu 6. Mã mầu trắng là:
  • FFFFFF
  • FF0000
  • 0000FF
  • 000000
 • Câu 7. Mặt nạ lớp (được thực hiện bởi lệnh Add a Mask) có chế độ hình ảnh:
  • GrayScale
  • RGB
  • CMYK
  • Phụ thuộc chế độ của hình ảnh hiện thời
 • Câu 8. Mặt nạ lớp (được thực hiện bởi lệnh Add a Mask) là hình ảnh dạng:
  • Bitmap
  • Vector
 • Câu 9. Mặt nạ Quick mask dùng để:
  • Che đi phần hình ảnh không muốn hiển thị
  • Tạo vùng chọn
 • Câu 10. Màu ngầm định trong photoshop (Force Ground/ Back Ground) là:
  • Trắng/ Đen
  • Trắng/ trong suốt
  • Đen/trắng
  • Đen/trong suốt
Bạn có thể làm tốt hơn 
Kết quả này cũng không tồi
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 16:48
31 👨 660
0 Bình luận
Sắp xếp theo