Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P12

Trong bài viết này, Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop. Trong 10 câu trắc nghiệm dưới đây bạn sẽ biết thêm nhiều phím tắt hữu ích trong quá trình sử dụng phần mềm này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Kích thước lớn nhất của Brush size là (tính bằng Pixel):
  • 99
  • 100
  • 999
  • 250
 • Câu 2. Lệnh File\ Open cho phép mở ảnh có định dạng:
  • JPG
  • GIF
  • PDS
  • Tất cả các định dạng file ảnh trên 
 • Câu 3. Lệnh copy có phím tắt CTRL+C; Vậy lệnh Copy Merge có phím tắt là:
  • CTRL+ALT+C
  • CTRL+C+M
  • CTRL+SHIFT+ C
  • Không rõ 
 • Câu 4. Lệnh Deselect có phím tắt là CTRL+D; Vậy lệnh Reselect có phím tắt là:
  • CTRL+Shift+D
  • CTRL+R
  • CTRL+Shift+R
  • Không rõ 
 • Câu 5.  Lệnh Edit\ Fill cho phép chọn mầu tô khác ngoài mầu tô Force Ground hoặc Back Ground
  • Đúng 
  • Sai
  • Không rõ 
 • Câu 6. Lệnh Free Transform cho phép biến ảnh đối với lớp background
  • Có 
  • Không
  • Tùy thiết bị khóa lớp 
  • Không rõ 
 • Câu 7. Lệnh Image\ Rotate Canvas\ 90CCW dùng để
  • Xoay hình ảnh 90 độ theo chiều kim đồng hồ
  • Xoay hình ảnh trên lớp hiện thời 90 độ ngược chiều kim đồng hồ
  • Xoay hình ảnh 90 độ ngược chiều kim đồng hồ
 • Câu 8. Lệnh Image\ Rotate Canvas\ 90CW dùng để
  • Xoay hình ảnh 90 độ theo chiều kim đồng hồ
  • Xoay hình ảnh trên lớp hiện thời 90 độ theo chiều kim đồng hồ
  • Xoay hình ảnh 90 độ ngược chiều kim đồng hồ
 • Câu 9. Lệnh Image Size nằm ở menu
  • File
  • Layer
  • Image
  • Help
 • Câu 10. Lệnh Image\ Trap được áp dụng cho hình ảnh ở chế độ:
  • RGB
  • CMYK
  • Lab
  • Chế độ nào cũng áp dụng được
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy chứ 
Bạn làm rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 14:47
51 👨 1.672
0 Bình luận
Sắp xếp theo