Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P20

Mời bạn đọc thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm về công nghệ phần mềm mà Quản trị mạng đã tổng hợp và biên tập dưới đây. Hy vọng với những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào là ưu điểm của thiết kế hướng đối tượng?
  • Dễ học và dễ sử dụng
  • Các đối tượng là ác thành phần dùng lại được thích hợp
  • Phản ánh một cách rõ ràng giữa các thực thể có thực
  • Dễ bảo trì và các đối tượng là độc lập
 • Câu 2. Giai đoạn lập trình chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong quá trình phát triển phần mềm?
  • 20%
  • 30%
  • 35%
  • 40%
 • Câu 3. Trong các phần mềm máy tính sau đây, phần mềm nào là phần mềm quan trọng nhất:
  • Phần mềm hệ thống
  • Phần mềm ứng dụng
  •  Phần mềm tiện ích
  • Phần mềm công cụ
 • Câu 4. Trong yêu cầu phi chức năng, phát biểu "Yêu cầu về các chuẩn phải tuân theo, các yêu cầu về ngôn ngữ lập trình, phương pháp thiết kế, yêu cầu về phân phát,...." là:
  • Các yêu cầu ngoại lai
  • Các yêu cầu về sản phẩm
  • Yêu cầu về quá trình phát triển phần mềm
  • Yêu cầu về phương pháp thiết kế và lập trình
 • Câu 5. Trong kỹ thuật "Phân tích giá trị biên" của phương pháp kiểm định hộp đen, nếu "điều kiện vào xác định một miền giới hạn bởi các giá trị a và b", thì:
  • Xác định các trường hợp kiểm định được xác định ngay tại a và b
  • Xác định các trường hợp kiểm định ngay tại a và b, đồng thời ngay trên và ngay dưới a và b
  • Xác định các trường hợp kiểm định cho giá trị cực đại, cực tiểu và ngay trên (hoặc ngay dưới) giá trị cực đại, cực tiểu
  • Xác định các trường hợp kiểm định ngay trên và ngay dưới a và b
 • Câu 6. Trong kỹ thuật "Phân hoạch tương đương" của phương pháp kiểm định phần mềm kỹ thuật hộp đen, nếu điều kiện đầu vào "yêu cầu một giá trị xác định", thì phân hoạch kiểm định thành:
  • 1 lớp tương đương
  • 2 lớp tương đương
  • 3 lớp tương đương
  • 4 lớp tương đương
 • Câu 7. Bảo trì phần mềm được định nghĩa thông qua mô tả 4 hoạt động:
  • Bảo trì vận hành, bảo trì hiệu chỉnh, bảo trì hoàn thiện, bảo trì phòng ngừa
  • Bảo trì hiệu chỉnh, bảo trì tiếp hợp, bảo trì thiết kế, bảo trì hoàn thiện
  • Bảo trì hệ thống, bảo trì hiệu chỉnh, bảo trì tiếp hợp, bảo trì hoàn thiện
  • Bảo trì hiệu chỉnh, bảo trì tiếp hợp, bảo trì hoàn thiện, bảo trì phòng ngừa
 • Câu 8. Ngôn ngữ lập trình bậc cao trong phần mềm được ra đời vào năm nào?
  • 1950
  • 1951
  • 1952
  • 1953
 • Câu 9. Phần mềm máy tính được phân thành mấy loại
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  Phần mềm máy tính được phân thành 2 loại:

  - Loại 1: Theo phương thức hoạt động như: phần mềm hệ thống windowns, linux, các chương trình điều khiển như driver,...

  - Loại 2: Theo khả năng ứng dụng như: photoshop, phần mềm văn phòng office,...
 • Câu 10. Kiểm thử tích hợp Top-down có thuận lợi chính là:
  • Những điểm quyết định chính được kiểm thử sớm
  • Không có những stub cần phải viết
  • Những module mức thấp không bao giờ cần kiểm thử
  • Không có mục nào 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy chứ 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 13/11/2018 08:48
52 👨 213
0 Bình luận
Sắp xếp theo