14 hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, kể từ 1.1.2019

Luật An ninh mạng Việt Nam được đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Infographic từ báo Thanh Niên dưới đây sẽ tổng hợp cho chúng ta những hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, có hiệu lực kể từ 1/1/2019. Người dùng cần lưu ý các hành vi sau để tránh vi phạm Luật An ninh mạng, dù vô tình phạm phải vẫn bị xử lý. Trong số đó có nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây và có cả những hành vi mới được bổ sung thêm.

Luật An ninh mạng Việt Nam 1Luật An ninh mạng Việt Nam 2
Luật An ninh mạng Việt Nam 3
Luật An ninh mạng Việt Nam 4
Luật An ninh mạng Việt Nam 5
Luật An ninh mạng Việt Nam 6
Luật An ninh mạng Việt Nam 7
Luật An ninh mạng Việt Nam 8

Bạn có thể đọc toàn văn Luật An ninh mạng tại đây:

Nguồn: congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-24-2018-qh14-26894

Xem thêm:

Thứ Hai, 31/12/2018 14:16
4,65 👨 2.205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ