Làm việc với tiện ích chuẩn đoán Domain Controller – Phần 2

Làm việc với tiện ích chuẩn đoán Domain Controller – Phần 1

Brien M. Posey

Quản trị mạng – Phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài về làm việc với Domain Controller Diagnostic Utility bằng cách giới thiệu về một số tiếp lệnh bổ sung.

Trong phần đầu của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn rằng, nếu muốn chuẩn đoán các vấn đề với một domain controller, bạn chỉ cần nhập vào lệnh DCDIAG, hoặc có thể sử dụng bất cứ tiếp lệnh hiện hữu nào phù hợp để kiểm tra các thuộc tính cụ thể của domain controller quan tâm. Trong phần hai này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số tiếp lệnh nữa, tuy nhiên số lượng các tiếp lệnh có thể giới thiệu là rất lớn nên trong bài này chúng tôi chỉ giới thiệu một số tiếp lệnh điển hình sau đó sẽ giới thiệu về một số bài test cho một vài trường hợp riêng mà các bạn có thể tự thực hiện.

/C

Chúng tôi đã đề cập rằng, chỉ cần nhập vào lệnh DCDIAG mà không cần bất cứ tiếp lệnh nào, Domain Controller Diagnostic Utility sẽ thực hiện một bộ công cụ đầy đủ cho việc test domain controller của bạn. Tuy nhiên có một số test mà Domain Controller Diagnostic Utility có khả năng thực hiện nhưng nó không thực hiện một cách mặc định đơn thuần như vậy.

Nếu bạn không thực sự chắc chắn về những gì sẽ diễn ra với domain controller của mình, hãy chạy lệnh DCDIAG kèm theo với tiếp lệnh /C. Thao tác này sẽ mách bảo DCDIAG rằng bạn muốn thực hiện một tập toàn diện các test. Domain Controller Diagnostic Utility sẽ chạy mọi test màm nó biết cách chạy, trừ các test DCPROMO và RegisterInDNS, đây là hai test mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sau.

Bạn cần phải lưu ý rằng việc chạy một tập toàn bộ các test sẽ làm tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nếu có các test mà bạn biết rằng không cần chạy, khi đó bạn có thể sử dụng tiếp lệnh /C kết hợp với tiếp lệnh /SKIP. Sau đó nối thêm vào dấu hai chấm và tên của test mà bạn muốn bỏ qua.

/F

Ở phần đầu của phần 1, chúng tôi đã giới thiệu những gì có thể chạy với lệnh DCDIAG khi không có việc chỉ định các tiếp lệnh như vậy. Bạn có thể quay trở lại để tham khảo trong phần 1, đầu ra rõ ràng là khá dài. Khi chúng tôi tạo một capture màn hình đó, chúng tôi chỉ chạy một tập mặc định các test cho domain controller của mình. Đầu ra có thể sẽ dài hơn rất nhiều nếu chỉ định các test bổ sung hoặc nếu các test phát hiện ra có các vấn đề nào đó với domain controller.

Trong một số trường hợp, việc đọc kết quả thu được từ màn hình khi các test được thực hiện là không thiết thực. DCDIAG có thể xuất ra dữ liệu nhanh hơn khả năng đọc của bạn. Vậy có cách giải quyết nào cho trường hợp này. Đó chính vai trò xuất hiện của tiếp lệnh /F. Tiếp lệnh này cho phép bạn có thể ghi các kết quả test vào một file bản ghi. Theo cách đó, có thể đọc các kết quả thu được một cách thoải mái. Quan trong hơn nữa là có được bản copy vĩnh viễn đầu ra mà bạn muốn tham khảo này.

Để sử dụng tiếp lệnh /F, chỉ cần nối thêm dấu hai chấm và đường dẫn, tên file của file bản ghi muốn tạo. Cho ví dụ, nếu muốn tạo một file bản ghi mang tên TEST.LOG, hãy nhập DCDIAG /F:TEST.LOG. Cần lưu ý rằng khi chỉ định tiếp lệnh /F, đầu ra sẽ được chuyển hướng hoàn toan đến một file bản ghi. Điều này có nghĩa rằng đầu ra test không phải ghi tất cả ra màn hình. Với một số hoạt động liên quan đến nhiều test, máy chủ có thể gặp trục trặc nhưng các test vẫn được thực hiện.

/FIX

Cho đến đây, tất cả các tiếp lệnh mà chúng tôi đã giới thiệu là các phương pháp chuẩn đoán nguyên bản. Khi bạn sử dụng chúng, chúng sẽ làm cho DCDIAG chạy các test của nó theo các cách nào đó, tuy nhiên DCDIAG chỉ báo cáo các kết quả test mà không thể khắc phục được vấn đề mà nó có thể tìm thấy.

Nếu DCDIAG báo cáo có vấn đề nào đó, bạn cần phải sửa các vấn đề này bằng cách chỉ định tiếp lệnh /FIX. Mặc dù tiếp lệnh này rất đơn giản vì nó không yêu cầu bạn cung cấp bất cứ thuộc tính bổ sung nào, nhưng có một số thứ khá quan trọng cần biết về cách sử dụng nó.

Trước khi có thể sử dụng tiếp lệnh /FIX, cần nhớ những gì đang thực hiện. Bạn đang lệnh cho một tiện ích tự động tiến hành các thay đổi đối với domain controller của mình, điều có nghĩa rằng đang thay đổi một cách mò mẫm Active Directory. Domain Controller Diagnostic Utility được thiết kế để khi sử dụng tiếp lệnh /FIX, nó sẽ chỉ thực hiện việc sửa chữa và cứ tưởng rằng điều đó là an toàn. Tuy nhiên, hành động sử dụng tiếp lệnh này có liên quan đến việc tạo các thay đổi đến domain controller làm cho chúng tôi phải nhắc nhở các bạn phải cực kỳ thận trọng. Tiếp lệnh này được thiết kế với mục đích an toàn, tuy nhiên bất cứ lúc nào làm việc với những vấn đề phức tạp như domain controller thì diễn biến của nó hoàn toàn không phải lúc nào cũng vậy.

Đề phòng trường hợp đó, chúng tôi khuyên các bạn không nên sử dụng tiếp lệnh /FIX khi mới sử dụng DCDIAG mà thay vào đó nên chạy các test của mình, cần phải bỏ ra thời gian để đánh giá các kết quả thu được trước khi sử dụng tiếp lệnh /FIX. Nếu quyết định sử dụng tiếp lệnh nguy hiểm này, chúng tôi khuyên các bạn hãy thực hiện một backup đầy đủ cho domain controller mục tiêu trước khi thực hiện.

Nếu bạn là người muốn vượt rào, hãy đề phòng trước cho việc thực hiện sửa domain controller là cài đặt Windows trên một máy tính dự phòng, sau đó cấu hình máy tính đó hoạt động như một domain controller. Khi thực hiện xong công việc đó, bạn hãy đợi cho đến khi quá trình tạo bản sao hoàn tất, sau đó hãy tiến hành các thử nghiệm của mình. Bằng cách đó bạn có thể xây dựng lại Active Directory nếu có vấn đề gì đó không hay đối với tiến trình sửa chữa.

/TEST

Tiếp lệnh cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó là /TEST. Cho tới đây, hầu hết các tiếp lệnh dòng lệnh mà chúng tôi giới thiệu thiên về việc điều khiển Domain Controller Diagnostic Utility hành động khi chạy các test khác nhau. Bạn có thể thấy rằng Domain Controller Diagnostic Utility chạy một tập các test mặc định, nhưng cũng có thể sử dụng cả tiếp lệnh /C hoặc tiếp lệnh /SKIP để chạy các test bổ sung tương ứng.

Điểm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn đến lúc này nằm trong giả định rằng bạn sẽ chạy nhiều test. Khi đó tiếp lệnh /TEST sẽ chỉ định một cách đơn giản tên của test mà bạn muốn chạy. Sau đó chỉ cần nối thêm dấu hai chấm và tên của test vào sau tiếp lệnh này.
Cần lưu ý rằng, không thể sử dụng tiếp lệnh /TEST để chạy nhiều test. Như những gì bạn có thể hình dung, tiếp lệnh /TEST không thể tương thích với tiếp lệnh /SKIP vì hai tiếp lệnh lại mâu thuẫn nhau.

Kết luận

Trong bài này chúng tôi đã giới thiệu một số chuyển tiếp lệnh để các bạn có thể sử dụng với Domain Controller Diagnostic Utility. Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ tập trung về các bài test riêng biệt mà các bạn có thể tự thực hiện.

Thứ Năm, 19/02/2009 14:35
31 👨 1.861
0 Bình luận
Sắp xếp theo