Không truy cập được máy trong mạng LAN

Hỏi: Trong mạng LAN của tôi máy con dùng WinXP, có một số máy không thể khởi động được dịch vụ Computer Browser. Khi khởi động lại xuất hiện thông báo: "The Computer Browser sevice on Local Computer started and then stoped. Some sevices stop automatically if they have no work to do, for example, the Perfomance Logs and Alerts sevice".

Tôi nghĩ có thể do Windows bị lỗi, nhưng khi cài lại Win vẫn xuất hiện tình trạng như vậy, nên các máy khác không thể truy cập vào máy này.

Vậy mong các bạn chỉ cách giúp tôi. Xin cảm ơn!

Thứ Hai, 22/09/2008 00:57
31 👨 3.375
0 Bình luận
Sắp xếp theo