5 câu đố hóc búa kiểm tra khả năng logic

Dưới đây là 5 câu đố hóc búa đòi hỏi bạn phải tư duy logic mới có thể tìm ra câu trả lời. Hãy cùng tham gia giải đố để thử thách bản thân và rèn luyện giúp cho bộ não hoạt động nhanh nhạy và chính xác nhé.

Câu đố tư duy logic

1. Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

2. Vị trí dấu chấm hỏi là số bao nhiêu?

Vị trí dấu chấm hỏi là số bao nhiêu?

3. Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm trong bảng dưới đây. 

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm

4. Điền số cần tìm vào ô chấm hỏi?

Điền số cần tìm vào ô chấm hỏi?

5. Điền số thích hợp để hoàn thành bảng sau

Điền số thích hợp để hoàn thành bảng sau

Đáp án

Câu 1: 36

Hàng ngang đầu tiên: (2 x 11) - 2 = 20

Hàng ngang thứ hai: (4 x 9) - 4 = 32

Hàng ngang thức ba: (7 x 8) - 7 = 49

Do vậy hàng ngang thứ tư sẽ là: (4 x 10) - 4 = 36

Câu 2: 2

Hàng ngang thứ nhất: 9/3 = 3

Hàng ngang thứ hai: 6/2 = 3

Do vậy, hàng ngang thứ ba sẽ là: 8/4 = 2

Câu 3: 4

Tính hiệu của các số trong mỗi hàng, kết quả sẽ theo thứ tự: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Hàng ngang thứ nhất: 8 – 2 = 6

Hàng ngang thứ hai: 9 – 4 = 5

Hàng ngang thứ ba: 7 – 3 = 4

Hàng ngang thứ tư: 9 – 6 = 3

Hàng ngang thứ năm: 8 – 6 = 2

Do vậy, hàng cuối cùng sẽ là: 4 – 3 = 1

Câu 4: 2

Trong mỗi hình, nhân 2 số ở hàng trên sẽ được đáp án là 2 số hàng dưới ghép với nhau.

7 x 4 = 28

6 x 5 = 30

2 x 9 = 18

Do vậy, ô cuối cùng sẽ là: 4 x 8 = 32

Câu 5: 8

Trong mỗi hình, nhân 2 số hàng trên đi và trừ tổng 2 sỗ ở hàng dưới sẽ được kết quả là 40.

(13 x 5) - (5 + 20) = 40

(12 x 4) - (3 + 5) = 40

(16 x 4)-(20 + 4) = 40

Do vậy, hình cuối cùng sẽ là: (11 x 5) - (7 + 8) = 40

Thứ Năm, 10/09/2020 17:13
51 👨 4.718
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học vui