Khắc phục lỗi máy in không tương thích Vista

Khi cài đặt mới hay làm cuộc "cách tân" từ Windows 2000 lên phiên bản Vista, có thể chiếc máy in đang sử dụng bị vô hiệu hóa. Bạn cần xử lý bằng thao tác sau đây.

Nếu cài đặt máy in mà xuất hiện thông báo "Vista tìm thấy phần mềm driver nhưng driver PCL6 không tương thích với thiết lập của máy tính có hiệu lực chặn các driver dành cho NT 4.0" (Vista had found driver software, but that the PCL6 driver was not compatible with a policy enabled on computer that blocks NT 4.0 drivers) thì bạn hãy bình tĩnh thay đổi lại cấu hình hệ thống.


Giao diện của tiện ích Group Policy Object Editor

Bấm vào mục Start và nhập lệnh gpedit.msc để gọi tiện ích Group Policy Object Editor ra làm việc.

Dưới mục cấu hình máy tính Computer Configuration bạn click đúp vào nhóm Administrative Templates và lựa chọn Printers.

Trong bảng điều khiển phía bên phải, bạn tìm đến tên mục Disallow installation of printers using kernel-mode drivers và click đúp một lần nữa. Ở màn hình tiếp theo, bạn thiết lập trạng thái hoạt động là Disabled. Hoàn thành bước này, bạn đã tắt chức năng chỉ định driver của Windows Vista.

Để kết thúc, bạn nhấn nút OK, tiếp đó đóng cửa sổ Group Policy Editor và cho khởi động lại máy tính.

Lúc hệ thống đã hoạt động trở lại bạn hoàn toàn có thể cài đặt máy in một cách bình thường mà không gặp phải thông báo hạn chế. Tuy nhiên, nếu các thiết bị phần cứng mà có driver viết chế độ lõi (kernel-mode) không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì dễ phát sinh lỗi cho hệ điều hành.

Thứ Hai, 18/08/2008 08:08
31 👨 3.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo