Internet Explorer 9 Platform Preview

Quản trị mạngBạn đã bao giờ nghe nói về các công việc của Microsoft về Internet Explorer 9 và thích tìm hiểu về nó chưa? Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phát hành gần đây của Internet Explorer đó là Internet Explorer 9 Platform Preview.

Lưu ý: Người dùng Windows Vista và Server 2008 cần cài đặt Platform Update (xem liên kết được cho bên dưới để có thêm thông tin).

Bắt đầu

Nếu bạn muốn tìm hiểu về các hệ thống mà platform preview có thể hoạt động trên thì đây là một trích đoạn từ trang FAQ (liên kết được cho bên dưới). Có hai điểm quan trọng cần lưu ý ở đây”:

  • Platform preview không thay thế cho cài đặt Internet Explorer hiện có của bạn
  • Platform preview (và phiên bản Internet Explorer 9 cuối cùng) không làm việc trên Windows XP
ie-9-platform-preview-01

Thực sự không có nhiều công việc trong quá trình cài đặt. Về cơ bản tất cả những gì bạn cần xử lý là “EULA Window” và “Install Finished Window”.

Lưu ý: Platform preview sẽ cài đặt vào “Program Files Folder” với tên “Internet Explorer Platform Preview”.

ie-9-platform-preview-02

Internet Explorer 9 Platform Preview

Khi khởi chạy platform preview lần đầu, bạn sẽ thấy trang chủ bản chạy thử của Internet Explorer 9. Không hề ngạc nhiên khi không có nhiều giao diện người dùng ở đây .. tuy nhiên bạn có thể nhận ra ý tưởng về cách Internet Explorer sẽ làm việc như thế nào.

Lưu ý: Bạn không thể thay thế “Homepage” cho platform preview.

ie-9-platform-preview-03

Về bốn menu có sẵn ở đây, có hai menu sẽ rất thú vị với hầu hết người dùng … đó là “Page” và “Debug”. Nếu điều hướng đến một trang web mới, bạn sẽ cần phải đi qua “Page Menu” từ khi bạn đã cài đặt Address Bar Mini-Tool (xem bên dưới).

ie-9-platform-preview-04

Muốn xem một trang web sẽ như thế nào trong phiên bản Internet Explorer cũ hơn. Bạn hãy chọn phiên bản mình cần xem trong “Debug Menu”. Bạn sẽ thấy một điều khá hài hước là IE6 không có trong các lựa chọn này.

ie-9-platform-preview-05

Đây là cửa sổ có chứa URL nếu bạn đang sử dụng “Page Menu” để điều hướng giữa các website.

ie-9-platform-preview-06

Đây là trang chủ của site ở đây được hiển thị trong “IE9 Mode”…

ie-9-platform-preview-07

Đây là trang chủ được xem trong “Forced IE5 Document Mode”. Có một vài điểm khác biệt nhỏ (màu sắc, sidebar,…) về cách trang chủ được hiển thị so với “IE9 Mode”. Việc có thể chuyển đổi giữa các chế độ làm cho người dùng có được trải nghiệm khá thú vị…

Xem tiếp trang 2


ie-9-platform-preview-08

Như những gì bạn thấy, không có nhiều thứ có thể thực hiện với “Context Menu” (Menu ngữ cảnh) lúc này. Lưu ý biểu tượng đã được thay đổi một chút cho platform preview…

ie-9-platform-preview-09

“Bổ sung” thêm một thanh bar địa chỉ

Nếu thích sử dụng thanh bar địa chỉ với platform preview, ban có thể thiết lập một file di động (IE9browser.exe) cho Internet Explorer 9 Test Platform Addressbar Mini-Tool. Đặt nó vào một thư mục thích hợp, tạo một shortcut cho nó.

Đây là phần hình ảnh bên trái của Address Bar Mini-Tool. Bạn có thể thử truy cập “IE Favorites” nhưng có thể có các kết quả không đều giống những gì chúng tôi đã trải nghiệm trong suốt quá trình thử nghiệm của mình.

Lưu ý: Address Bar Mini-Tool sẽ không hoạt động đúng cách với platform preview nhưng vẫn là một bổ sung thú vị.

ie-9-platform-preview-10

Một góc quan sát gần của Address Bar Mini-Tool. Để shut down toàn bộ Address Bar Mini-Tool, bạn cần phải kích “Close”.

ie-9-platform-preview-11

Mỗi lần bạn nhập một địa chỉ vào Address Bar Mini-Tool, nó sẽ mở một window/instance mới của platform preview.

Lưu ý: Trong suốt quá trình test, chúng tôi đã thấy việc kích “Home” trong “Page Menu” sẽ mở ra các website đã được xem trước đó nhưng khi đóng và khởi động lại platform preview, website chạy thử lại trở về trang chủ.

ie-9-platform-preview-12

Thậm chí nếu platform preview hiện không chạy thì Address Bar Mini-Tool vẫn có thể được chạy như thể hiện ở đây.

Lưu ý 1: Bạn sẽ không thể chuyển Address Bar Mini-Tool từ vị trí được khóa của nó nằm phía trên màn hình.

Lưu ý 2: Wallpaper có thể được tìm thấy ở đây.

ie-9-platform-preview-13

Khi Address Bar Mini-Tool mở, bạn có thể nhập vào địa chỉ và khi đó platform preview sẽ mở nó.

ie-9-platform-preview-14

Đây là ví dụ của chúng tôi.

ie-9-platform-preview-15

Kết luận

Trong suốt quá trình test, chúng tôi đã trải nghiệm thấy đôi khi có hiện tượng đổ vỡ, tuy nhiên chắc chắn các bạn sẽ hài lòng với hiệu suất của platform preview. Platform preview đã quản lý các nhiệm vụ của nó khá tốt và dường như cho tốc độ nhanh hơn Internet Explorer 8 trong hệ thống test mà chúng tôi đã thực hiện.

Các liên kết

Download Internet Explorer 9 Preview Platform
Download Internet Explorer 9 Test Platform Addressbar Mini-Tool

Thứ Sáu, 28/05/2010 07:45
31 👨 2.499