Hướng dẫn cài đặt Hyper-V

Quản Trị Mạng - Để cài đặt Hyper-V, bạn mở công cụ Server Manager và kích liên kết Add Roles. Tiếp theo, trong hộp thoại Select Server Roles, bạn kích chọn vai trò Hyper-V. Đến đây, bạn thực hiện các bước theo màn hình hướng dẫn để cài đặt Hyper-V lên máy chủ.

Khi màn hình Installation Results xuất hiện và yêu cầu khởi động lại máy tính, bạn thực hiện thao tác này để hoàn tất tiến trình cài đặt Hyper-V.

Tiếp theo, bạn tiến hành tạo các máy ảo trên Hyper-V. Để thực hiện, bạn mở màn hình Hyper-V Manager ở menu Start. Tiếp theo, bạn vào menu File > New > Virtual Machine.

Trong các bước tiếp theo, bạn điền tên máy ảo, chỉ định vị trí lưu trữ, chỉ định kích thước RAM, chọn card mạng, tạo đĩa cứng ảo cho máy ảo của mình. Cuối cùng, trong màn hình Completing the New Virtual Machine Wizard, bạn bấm nút Finish để tạo máy ảo.

Sau khi tạo xong máy ảo, bạn kích chuột phải lên máy ảo và chọn Connect. Tiếp theo, trong màn hình Virtual Machine Connection, bạn vào menu Action > Start để bắt đầu cài đặt hệ điều hành lên máy ảo.

Thứ Hai, 24/10/2011 13:30
51 👨 5.544
0 Bình luận
Sắp xếp theo