Hướng dẫn bổ sung Gmail vào Outlook 2013 qua giao thức POP

Quản Trị Mạng - Nếu bạn có một tài khoản Gmail thì giao thức POP được kích hoạt mặc định. Trong Outlook 2013, việc thiết lập một tài khoản Gmail sử dụng giao thức POP không thể dễ dàng hơn.

Theo mặc định, Gmail sử dụng giao thức POP, nếu đã đổi sang IMAP, hãy vào Gmail Settings và kích hoạt POP đồng thời vô hiệu hóa IMAP.

Khởi chạy Outlook và kích vào thẻ File. Sau dó nhấn vào Add Account phía bên phải.

Cửa sổ cấu hình Add Account xuất hiện. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu hai lần sau đó nhấn Next.

Outlook sẽ xác thực các thiết lập và hoàn tất quá trình thiết lập tài khoản. Kích Finish.

Bây giờ, bạn có thể gửi và nhận email từ tài khoản Gmail qua Outlook.

Thứ Ba, 31/07/2012 09:04
41 👨 22.376
0 Bình luận
Sắp xếp theo