Hướng dẫn tạo danh sách bullet trong Gmail

Để chỉnh bố cục email Gmail dễ nhìn hơn, chúng ta có thể sử dụng các tùy chọn chỉnh bố cục như tạo danh sách bullet trong Gmail chẳng hạn. Khi bạn tạo danh sách trong Gmail có thể điều chỉnh thụt lề cho biểu tượng bullet, tùy theo mục đích chỉnh bố cục danh sách nội dung email gửi đi. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo danh sách trong Gmail.

Cách tạo danh sách bullet trong Gmail

Bước 1:

Bạn mở ứng dụng Gmail sau đó tạo email mới như bình thường. Bên dưới bạn nhập nội dung cho email Gmail. Tiếp đến, chúng ta bôi đen nội dung muốn tạo danh sách bullet rồi chọn biểu tượng danh sách có dấu đầu dòng.

Tạo danh sách trong Gmail

Bước 2:

Ngay sau đó chúng ta sẽ có danh sách hiển thị trong Gmail như hình dưới đây.

Danh sách trong Gmail

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để tạo danh sách trong Gmail.

  • Phím tắt danh sách kiểu số thứ tự: Ctrl+Shift+7
  • Phím tắt danh sách biểu tượng đầu dòng: Ctrl+Shift+8

Bước 3:

Để thụt lề nội dung trong danh sách Gmail, tại nội dung cần thụt lề bạn nhấn vào biểu tượng tam giác xổ xuống để mở rộng tùy chỉnh bố cục. Tiếp đến bạn nhấn vào biểu tượng tăng thụt lề như hình dưới đây.

Tạo thụt lề danh sách trong Gmail

Bước 4:

Ngay lập tức nội dung trong danh sách đã thụt lề như hình dưới đây.

Thụt lề danh sách trong Gmail

Chúng ta tiếp tục thực hiện với những nội dung khác muốn thụt lề hoặc bạn muốn tăng thụt lề cho nội dung đã thụt lề cũng được.

Tăng thụt lề cho danh sách trong Gmail

Bước 5:

Để giảm thụt lề danh sách Gmail, bạn nhấn vào nội dung rồi chọn biểu tượng Giảm thụt lề như hình dưới đây.

Biểu tượng giảm thụt lề danh sách trong Gmail

Ngay sau đó nội dung được giảm thụt lề so với trước đó.

Giảm thụt lề danh sách trong Gmail

Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng phím tắt để tăng giảm thụt lề cho nội dung trong danh sách.

  • Tăng thụt lề trong Gmail: phím tắt Ctrl+]
  • Giảm thụt lề trong Gmail: Ctrl+[

Bạn có thể sử dụng những phím tắt này để điều chỉnh nhanh thụt lề cho danh sách trong Gmail.

Thứ Sáu, 12/01/2024 20:53
31 👨 104
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Gmail