• Xác thực hai yếu tố là gì và tại sao bạn nên sử dụng nó Xác thực hai yếu tố là gì và tại sao bạn nên sử dụng nó
    Xác thực hai yếu tố (2FA) là một phương thức bảo mật yêu cầu hai cách khác nhau để chứng minh danh tính của bạn. Nó thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ thanh toán bằng thẻ tín dụng không chỉ yêu cầu thẻ mà còn yêu cầu mã PIN, chữ ký hoặc ID. Với việc xác thực một yếu tố 1FA ngày càng trở nên không đáng tin cậy, xác thực hai yếu tố nhanh chóng đạt được tầm quan trọng của một một biện pháp bảo mật để đăng nhập vào các tài khoản trực tuyến.
  • Dùng EtreCheck để quét, kiểm tra lỗi trên máy Mac Dùng EtreCheck để quét, kiểm tra lỗi trên máy Mac
    Có hàng nghìn lý do tiềm năng khiến máy Mac của bạn gặp sự cố. Có thể một ứng dụng đang chiếm quá nhiều tài nguyên. Có thể ổ cứng của bạn bị lỗi. Hoặc có thể có phần mềm độc hại trong máy của bạn. EtreCheck là một chương trình miễn phí chạy hơn 50 phép chẩn đoán trên máy Mac, sau đó cung cấp cho người dùng một báo cáo gọn gàng phác thảo tất cả các phép chuẩn doán này — vì vậy bạn biết mình phải bắt đầu tìm kiếm ở đâu.