Cảm ơn bạn đã tải xuống file Brave - Windows

Nhấn vào đây nếu bạn vẫn chưa tải được.

Tải về các nền tảng khác:

Bạn có thể tải phiên bản khác dưới đây:

Tải Brave 32bit
Tải về 1,2 MB
Tải cho macOS ARM64
Tải về 114 MB
Thủ thuật Brave hay